Succes med nul afdrift: Skal vi i dette efterår lykkes med at undgå prosulfocarb på naboafgrøder?

Indsatsen med at undgå afdrift til nabomarker ved sprøjtning med prosulfocarb i efteråret må betegnes som en succes. På Landmand.dk kan du se, om der er prosulfocarb-følsomme afgrøder i nærheden af netop dine marker. Her ses et eksempel på et skærmbillede. Kilde: Seges

Efter fokus på afdriftsreduktion ved sprøjtning er det siden 2016 stort set lykkedes at undgå fund af prosulfocarb i frugt og grønt.

Det påpeger Seges til fælles glæde over indsatsen og resultatet.

- Dog er der igen i efteråret 2020 gjort nogle fund af rester af prosulfocarb i frugt og grønt, formentlig på grund af at et øget areal er sået tidligt med vintersæd.

Både lov og godt

Der er ved udbringning af prosulfocarb-midler lovkrav om sprøjteteknik, som giver mindst 75 procent reduktion af afdrift.

- Denne teknik er også optimal for at opnå god effekt af jordmidler, påpeger Seges, som dog anbefaler, at man gerne bruger sprøjteteknik, der giver 90 procent afdriftsreduktion - gerne i kombination med en øget vandmængde, for at opretholde en god dækning af jorden.

Afdriftsreduktion

Seges har opstillet en tabel med betegnelsen »Dyser med 90 procent afdriftsreduktion«, hvor der kan ses alle dyser, der er godkendt til 90 procent afdriftsreduktion.

Tabellen er angivet hvilket tryk, der giver 75 procent afdriftsreduktion.

- Man kan selvfølgelig også anvende dyser, som alene er godkendt til 75 procent afdriftsreduktion, lyder det fra Seges.

- Det gælder en almindeligt anvendte dyser som Hardi Minidrift MD 03 ved 1 bar og Minidrift MD 04 ved 1,5 bar samt Billericay AirBubble Jet 02 ved 1 bar og AirBubble Jet 03 og 04 ved 1,5 bar.

Vær opmærksom på, at den ret anvendte Hardi Minidrift MD 025 (lilla) kun er godkendt til 50 procent afdriftsreduktion.

- 90 procent-dyser er nødvendige, hvis man bruger midler med afstandskrav til vandmiljø og ønsker at nedsætte afstandskravet til to meter.

Danfoil

Danfoil er godkendt til 75 procent afdriftsreduktion ved lufttryk på 5 mbar, vandmængde 50 liter og kørehastighed 6 km/t.

- Det syner af en meget grov forstøvning, men er egnet til udbringning af jordmidler, slutter Seges.

Se om nabomarker er frugt eller grønsagsafgrøder

● På Landmand.dk kan man se, om der er prosulfocarb-følsomme afgrøder i nærheden af egne marker

● Et kort popper op på ens skærm, hvis man har marker inden for 1.000 meters afstand til frugt- og grønsagsavlere

● Det anbefales at tage en snak med de frugt- og grønsagsavlere, som er ens naboer

● Måske kan man udføre sprøjtning efter at frugten eller grønsagsafgrøden er høstet

● Kan det ikke lade sig gøre, kan man udvise særlig agtpågivenhed ved sprøjtningen, for eksempel ved at sprøjte en dag, hvor vinden bærer bort fra de følsomme arealer

Afdriftsskader i 2013 var starten

● I 2013 var der i æblehøsten en del fund af små rester af prosulfocarb, som gav frugtproducenterne problemer med afsætningen

● Prosulfocarb er ikke godkendt i frugt og grønsager, og derfor er grænseværdien for prosulfocarb meget lav

● Forureningen af frugt- og grøntafgrøder stammer fra midler med indhold af prosulfocarb anvendt mod ukrudt i vintersæd

● Bruges jordvirkende ukrudtsmidler som prosulfocarb (Boxer, Adimax, Roxy EC, Fidox EC) eller pendimethalin (Stomp CS), er det derfor vigtigt, at forebygge vindafdrift under udbringning og fordampning i dagene efter udbringningen

Læs også