Tilbyder større planteavlere at få erfaringer fra industrianlæg med i deres tørringsanlæg

Hos sønderjyske Lachenmeier Monsum har man specialviden om korntørring og kornbehandling i industriel skala. Nu rettes fokus også mod landbruget.

Specialanlæg til kornbehandling og -tørring i grovvareindustrien har i årtier været i fokus hos den sønderjyske virksomhed Lachenmeier Monsun A/S i Ragebøl ved Sønderborg.

Men nu rettes blikket i stigende omfang også mod planteavlerne i dansk landbrug. For den teknologiske og mekaniske kvalitet, som Lachenmeier har gjort sig bemærket med i industrien, skal danske landmænd også kunne drage nytte af, lyder det fra Christian Ørskov Pedersen. Han er salgsdirektør og medejer af Lachenmeier Monsun.

- Senest har vi leveret et tørringsanlæg til en stor planteavler ved Hirtshals. Han har behov for at kunne håndtere afgrøder af en lidt højere værdi end foderkorn i et nyt tørringsanlæg, siger den sønderjyske maskinproducent.

Værdiforøgelse i afgrøderne

Til tørringsanlægget ved Hirtshals er knyttet et planlager, hvor landmanden kan opbevare en række forskellige afgrøder, som kan tørres individuelt. I dette tilfælde blandet andet maltbyg og såsæd, forklarer Christian Ørskov Pedersen.

- Det handler om at kunne lave en værdiforøgelse af sine afgrøder i tørringsprocessen. Og det kan vi tilbyde via vores unikke mixed flow-princip, pointerer salgschefen.

I mixed flow-princippet udnytter varmen i kornet i en proces, hvor man løbende kontrollere temperaturen i kornet i hele tørringsprocessen.

- Kort fortalt så tilfører man varme, afkøler, tilfører varme, og afkøler, forklarer Christian Ørskov Pedersen.

Leveres i industrikvalitet

Anlæg fra Lachenmeier Monsum opføres typisk i industrien i både Danmark og i udlandet, hvortil maskinfabrikken fra Sønderjylland har en ganske betydelig eksport.

Anlæggene skræddersys efter kundernes behov. Og det betyder også, at man kan lave specialanlæg til kornhåndtering og -tørring til danske planteavlere alt efter behov.

- Anlægget til planteavleren ved Hirtshals har som nævnt vores unikke mixed flow-tørringsprincip. Men samtidig har det været vigtigt for kunden, der driver landbrug tæt ved Vesterhavet, at anlægget er konstrueret, så det kan holde til at være opstillet et ret barskt miljø tæt ved havet.

- Og netop fordi, vi er vant til at levere industrianlæg, der kører 24/7 - 365 dage om året, så er kvaliteten helt i top i vores anlæg, der samtidig også drives særdeles energieffektivt og dermed også med fokus på klimaet, garanterer Christian Ørskov Pedersen.

Læs også