Multifunktionelt landbrug skal give næste generation »license to operate«

På moderne og fremtidige landbrug omfatter værdikæden ikke kun fødevareproduktion. Nu skal fokus være bredt på biodiversitet, CO2-binding, naturoplevelser samt socialt og kulturelt ansvar, blev det fastslået på sjællandsk landmandkonference.

Cirka 200 landmænd og andre interessenter fra både Danmark, Sverige og Norge debatterede på årets »Sund Jord« konference det multifunktionelle landbrug, som vil præge næste generations landbrug. Rammen var »Knudstrupgård« mellem Slagelse og Ringsted på Sjælland.

Og det hele handler i bund og grund om landbrugets »license to operate«, fastslog Niels Peter Ravnsborg, direktør i Agrovi, på konferencen.

- Virkeligheden på landet i dag handler mere end nogensinde før om vores indsats og investeringer inden for klima, biodiversitet, dyrkningsformer og dokumentationen heraf. Vi skal tænke i multifunktionelle bedrifter, der i langt højere grad leverer på klima og biodiversitet og får betaling herfor, sagde direktøren.

Han pointerede, at betalingen enten skal være i form af en højere pris på produktet eller i form af en direkte betaling fra samfundet for at gøre en indsats. Landbruget kan og skal være en del af fremtidens løsninger på de udfordringer, som verden står overfor.

CA er et af værktøjerne

Projektet »Grønne Marker & Stærke Rødder«, der er sponsor af Sund Jord-konferencen, har igennem fire år påvist fordelene ved at omlægge til Conservation Agriculture.

Resultaterne viser, at man fremmer kulstoflagringen i jorden, reducerer CO2-udledningen og ikke mindst fremmer biodiversiteten i og på dyrkningsfladen. Det fastholder og reducerer tilførsel af næringsstoffer – og så er der en overvægt af eksempler, der viser en optimering af driftsøkonomien.

- Vi påstår ikke, at Conservation Agriculture er løsningen på alle vores udfordringer om at imødekomme de stadigt stigende krav til os og vores produktion. Men vi står gerne på mål for, at vi ved at gå foran sammen med en lang række fremadsynede danske og udenlandske landmænd sikrer, at vi ruster vores virksomheder bedst muligt til de fremtidige udfordringer.

Tjen på omstilling

Vælger man at dyrke sin jord ud fra principperne i Conservation Agriculture, har man ifølge Niels Peter Ravnsborg mulighed for at lagre kulstof i jorden. Det samme gør sig gældende ved at udtage lavbundsjorde eller rejse skov.

- Det gør det muligt for os landmænd at sælge CO2-certifikater fra vores jord til virksomheder, der i forvejen arbejder med klimavenlige tiltag. Man binder sig kun for salget af CO2-certifikater i ét år ad gangen, mens man selvsagt forpligter sig til at holde fast i dyrkningssystemet i en årrække, hvad enten det er Conservation Agriculture eller det pløjefri system. Det synes jeg personligt er en spændende økonomisk udvikling, pointerede Niels Peter Ravnsborg.

Han understreger, at det hele i høj grad også om, at man er opmærksom på sin strategi for de næste 7-8 høstår, så hver enkelt får taget aktiv stilling til, hvordan virksomheden skal se ud i 2030. Det er altafgørende for et fortsat stærkt landbrug i Danmark – og det mindset, synes jeg faktisk er det vigtigste af alt, siger Niels Peter Ravnsborg.

Læs også