Nu skal 100.000 hektar lavbundsarealer findes

100.000 hektar lavbundsarealer skal udtages. Lad os hjælpes ad og bakke op om at få konkrete arealforslag på bordet.

Henrik Jessen

Processen med at udtage lavbundsarealer af landbrugsmæssig drift skal i gang. Med den brede politiske aftale fra efteråret 2021 skal der udtages 100.000 helar lavbundsarealer for at holde på det kulstof, der er i jorden, så det ikke bliver til CO2 og belaster klimaet.

Dansk landbrug har selv været med til at pege på udtagning af lavbundsarealer som en klimaløsning, og Folketinget har afsat massive ressourcer, 3,5 mia. kroner, til opgaven.

- Nu gælder det om at bakke op, så det faktisk bliver en succes. Lavbundsprojekter tager tid, og mange forhold skal afklares undervejs. Det er vigtigt at huske, det er frivilligt. Men netop derfor er det også vigtigt at komme i gang med de konkrete forundersøgelser, så vi område for område får konkrete forslag, vi som landmænd kan forholde os til, siger LandboSyd-formand Henrik Jessen.

Usikkerhed om kompensation

Der er lige nu usikkerhed vedrørende kompensationen til de naturbeskyttede arealer. Dette forventer vi dog, at der bliver fundet en løsning på. Der er pt. mulighed for at sælge arealerne i Naturstyrelsens projektordning.

- På samme måde er hele området omkring CO2-afgifter og mulighed for at sælge klimacertifikater stadig uvist. Det skal vi selvfølgelige have mere afklaring omkring, inden man går endeligt ind i projekterne, siger Henrik Jessen.

- Efter sommerferien går vi stille og roligt i gang, og lodsejere med jord i egnede lavbundsområder kan forvente at blive indbudt til informationsmøder med Naturstyrelsen og kommunerne, hvor jeg som formand for LandboSyd også deltager. Det er vigtigt, at man møder op, og gør sig klogere på lavbundsordningerne generelt, men også i de konkrete muligheder, der er lokalt. Det, der blandt andet kan være en motivation, er, at man med jordfordeling kan samle dyrkningssikker jord rundt om ejendommen uden at det koster én noget, slutter Henrik Jessen.

Læs også