Spuling af dræn og digitalisering i samme arbejdsgang

- Få spulet og digitaliseret dine dræn i samme arbejdsgang. Opfordringen kommer fra Entreprenørgården Syd ved Lunderskov, der er specialister i projektering og kortlægning af dræn i forbindelse med både egne og andre firmaers drænopgaver.

Med søger på spulehovedet, vedligeholdes og lokaliseres dræn i samme arbejdsgang. Opmåling foretages med UTV'er udstyret med GPS. Den finske drænspuler med sin unikke fjernbetjente servicearm.

Alle landmænd og drænentreprenører kender til det omkostningstunge arbejde med at lede i blinde efter gamle dræn. Oftest med store struktur/ afgrødeskader og et »efterladt månelandskab« som følge af de mange prøvegravninger.

Når nu de eksisterende dræn alligevel skal vedligeholdes, hvorfor så ikke ofre en smule ekstra og så en gang for alle få kortlagt drænene med få centimeters præcision. Sådan lyder opfordringen fra Entreprenørgården Syd ApS i østjyske Lunderskov vest for Kolding. Firmaet drives af brødrene Morten og Anders Thomsen.

Drænspuler med søgehoved

Den vigtige opgave med vedligehold af de eksisterende dræn udføres med spuleren. På spuledysen er monteret en sonde der giver meget præcis signal til vores håndholdte søgecomputer om placering og dybde af spulehovedet.

- Vi afsætter ledningen og logger efterfølgende med GPS. Data overføres hjem til det projekteringsprogram der også anvendes til tegning af nye drænprojekter. Her implementeres de fundne ledninger på kortet og sammenholdt med luftfotos, landmandens gamle drænkort osv. kan vi ofte begynde at stykke eksisterende anlæg sammen, forklarer Anders Thomsen

Da det ofte er rart at kunne printe ud på papir selvom tegningerne ligger digitalt, får landmanden efterfølgende tilsendt et drænkort med oversigt over de fundne drænledninger. Entreprenørgården Syd kan altid være behjælpelig med præcist at finde ledningerne på et senere tidspunkt.

- Men vigtigst af alt foretager vi backup af indsamlet data til Dansk Drænarkiv, så landmanden kan få adgang til indsamlet data langt ud i fremtiden, siger Anders Thomsen.

Han tilføjer, at skulle man have ønske om selv at kunne finde sine dræn kan Entreprenørgården Syd være behjælpelig med overførsel af data til Farm Tracking.

Drænkort sammenstykkes over tid

Ofte kommer vi ud til vedligehold af eksisterende anlæg hvor der er tale om spuling af nogle få tilstoppede ledninger, udtaler Anders Thomsen.

De resterende dræn på samme mark ønskes ikke vedligeholdt. Her kan det være fristende for landmanden at fravælge afsætningen mens der spules, da de få lokaliserede dræn ikke er fyldestgørende i det store billede.

- Vi vil gerne opfordre til at man tilvælger afsætningen hver gang, da vi løbende opdaterer kortene. Erfaringsmæssigt ved vi at vi kommer igen senere til vedligehold af drænet ved siden af og på den måde bliver drænkortet sammenstykket over tid. Samtidigt opfordrer vi også til at få vedligeholdelses spulet mere end blot det dræn der er håbløst tilstoppet, for både at fremtidssikre at markerne fungerer, men også få digitaliseret et større område på en gang, uddyber Anders Thomsen.

Eksisterende dræn vigtige ved nydræning

Hos Entreprenørgården Syd udfører man ikke kun vedligeholdelsesopgaver. En stor del af opgaverne er projektering og nydræning, udført med gravemaskine, rendegraver og drænplov.

Firmaet har en kørende UTV’er med GPS-udstyr, der gør, at den kan måle udløbsdybder og højdekurver op på marken.

Ved nydræning er lokalisering af de eksisterende dræn igen utrolig vigtig, så man passer på den del af det der skal fungere i fremtiden. I visse landsdele har drænploven fået et dårligt ry. Det er efter vores overbevisning hovedsageligt fordi man ikke har taget netop lokalisering af det eksisterende alvorligt nok.

Informationer fra UTV og drænspuler sendes hjem til projekteringsprogrammet så tegningsarbejdet kan påbegyndes.

Vi har typisk også luftfotos og nogle idéer om, hvor der er problemer i marken. Og ud fra det laver vi simpelthen en fuldstændig dræntegning hjemmefra ud fra vores målinger i marken.

- Derved kan vi sammensætte vores hovedledninger, sideledninger og stikledninger i forhold til hinanden med dybde og højde og undgå at lave fejl. Vi kender nemlig alle højder, som vi skal sende vores nye stikledninger afsted med i forhold til vores hovedledning. Og det giver et fantastisk godt afsæt for arbejdet, pointerer Anders Thomsen.

Tegningsdata sendes tilbage til maskinerne og drænarbejdet kan på den måde udføres og logges i »autofunktion« så fejl undgås.

Ved nydræning får landmanden igen et drænkort udleveret med både eksisterende og nye dræn. Altid med opbevaring af data i Dansk Drænarkiv.

Dræner i bidder

Anders Thomsen påpeger, at man meget ofte ikke dræner hele marker på én gang.

- Vi tager typisk dele af markerne ud til nydræning. Og så passer vi på de gamle dræn, der skal passes på. Og så får vi styr på, hvor vi kan fortsætte nydræningen igen, når der er penge til en ny etape, forklarer Anders Thomsen.

- Mit bedste råd er, at man tænker frem, og at man får nye dræn ind i sit budget. Man skal få sit projekt projekteret, så man kan dræne i planlagte faser, som økonomien er til det, slutter Anders Thomsen

Entreprenørgården Syd udfører også mange andre opgaver som minivådområder, udgravning for gylletanke, plansiloanlæg, landbrugshaller osv.

Læs også