Hegn kan forhindre vildtskader i afgrøderne

Virksomheden AgroFence har specialiseret sig i hegn til en række formål og brancher – og ikke mindst til landbruget hvor hegn kan være med til at sikre afgrøder mod vildtskader.

Virksonheden Agrofence i Kjellerup arbejder med at sikre landmanden en god høst, og arbejder herudover målrettet efter at forebygge og begrænse omfanget af markskader, forvoldt af vildt.

»I mange områder, har den kraftigt øgede bestand af krondyr, ødelagt marker og nedsat kvantiteten af høsten markant. Det er et problem, som vi skal forsøge at minimere mest muligt«, skriver AgroFence på sin hjemmeside.

Med 10 års erfaring har AgroFence, gennem en lang periode, arbejdet med indhegning af udsatte marker. Marker hvor afgrøderne er for stor en frist, til at kronvildtet vil gå udenom.

- Vi finder de rigtige løsninger, der gavner alle parter, der er involveret; landmanden, forpagteren og jægeren, lyder det fra virksomheden.

AgroFence har arbejdet videre på et forskningsprojekt, der har omhandlet vildtsikring af afgrøder. Et projekt, der har givet flere positive resultater.

Læs også