Dit næste kapitel som landbrugsejer

At sikre et smidigt, problemfrit og værdifuldt generationsskifte for både dig, dine medarbejdere og børn, kræver omhyggelig planlægning, lyder det fra erfaren advokat.

Dit landbrug er mere end blot et arbejde – det er dit livsværk. Når livet er travlt og kører på skinner, er det de færreste, der tænker på, at det hele en dag skal gives videre.

Men det er en uomgængelig realitet. Til gengæld kan du få masser af indflydelse på, hvordan alt det, du har skabt, skal leve videre. Det kræver blot, at du handler i rette tid, lyder det fra eksperterne.

- Før du, med ro i sindet, kan give nøglerne videre til den næste generation, er der mange spørgsmål at tage stilling til. Er timingen rigtig? Føler du dig selv klar til at slippe tøjlerne? Skal det være en søn, en datter eller en medarbejder, der overtager? Eller en kombination? Hvordan sikrer du, at ingen føler sig uretfærdigt behandlet i processen?, lyder det i en pressemeddelelse fra advokatfirmaet HjulmandKaptain.

Det handler om at skabe størst mulig værdi i skiftet og undgå uenigheder i familien og i virksomheden. Det kræver omtanke og en omhyggelig plan, fortæller Søren Nørgaard Sørensen, advokat og ejerpartner hos HjulmandKaptain.

- Det, vi lægger vægt på, når vi rådgiver om overdragelse af landbruget til næste generation, er en smidig overgang, hvor potentielle konflikter tages i opløbet og med øje for de følsomme aspekter i processen, som et generationsskifte ofte indebærer, siger han.

Nøglen til et smidigt skifte

Du bør gøre dig en række afgørende overvejelser. For eksempel om overdragelsen skal ske på én gang eller i etaper. Om dit landbrug er gearet til det nye ejerskab, og hvordan du sikrer eksisterende viden og know how bedst muligt. Skal flere overtage landbruget, bør du også overveje, om der skal udformes ejeraftaler mellem disse – på den måde kommer du eventuelle misforståelser i forkøbet, lyder rådet.

Et fair forløb for familien

For at sikre et retfærdigt forløb for dine nærmeste er overvejelser om arv og testamente også vigtige aspekter af dit skifte.

- Måske er ikke alle børn interesserede i at overtage virksomheden? Hvordan forvalter du så arven bedst? Er der behov for testamente til den eller dem, som ikke deltager i generationsskiftet? Skal der overdrages formuegoder til dem? Eller er der brug for oprettelse af særeje?

Når landbruget går til en anden

Hvis ingen i familien ønsker at overtage landbruget, så er der tale om andre overvejelser, for eksempel overdragelse til uafhængig tredjemand, fond eller andet.

Sidst, men ikke mindst: En nøje plan skal også forankres juridisk forsvarligt.

- Før vi starter generationsprocessen op, så udarbejder vi en »drejebog« i samarbejde med virksomhedsejeren, hvor de enkelte processer deles op i de enkelte arbejdshandlinger, og hvor vi også identificerer, hvilke andre rådgivningskompetencer der skal inddrages, for eksempel i forhold til moms og skat, fortæller Søren Nørgaard Sørensen.

- Det, vi lægger vægt på, når vi rådgiver om overdragelse af landbruget til næste generation, er en smidig overgang, hvor potentielle konflikter tages i opløbet og med øje for de følsomme aspekter i processen, som et generationsskifte ofte indebærer.

Søren Nørgaard Sørensen, advokat og ejerpartner hos HjulmandKaptain

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også