Fransk såmaskine med masser af muligheder

Han såede 150 hektar i hele landet i løbet af efteråret med den franske Novag-såmaskine. Til foråret er Nordisk Agro Import klar til at køre i marken med en fire-meter version af maskinen med det helt specielle såskær.

- 50 procent af no-till foregår heroppe, siger Peter Porse og prikker med sin finger på tindingen.

- Man er nødt til at tro på det og vænne sig til, at marken ser anderledes ud. Man skal have ændret sin tankegang, så man kommer væk fra den der religiøse tilgang, nogle godt kan have til det at pløje.

At han er dedikeret, kan der ikke være nogen tvivl om. Han har startet virksomheden Nordisk Agro Import med en klar vision, nemlig at samle nogle stærke kvalitetsprodukter, der skal kunne spare kunderne for tid, kemi eller energi – og flere af tingene på én og samme tid.

Han startede virksomheden i maj og har nu samlet seks agenturer på maskiner fra Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Australien og så no-till-såmaskinerne fra franske Novag. I efteråret var han landet rundt med sin demo-såmaskine – en tre-meters Novag T-ForcePlus 350.

- Jeg såede cirka 150 hektar rundt omkring i hele landet i det noget udfordrende efterår, og det siger egentlig alt om den kapacitet, maskinen har, siger Peter Porse.

Og det er netop, når det kommer til kapacitet, han udfordrer kunderne første gang. For med den tre meter brede maskine kan man passe 4-500 hektar, og det er en helt anden tankegang, end de fleste starter ud med.

- Mange vil gerne have pris på en seksmeters maskine, men sådan én har jo en kapacitet, der passer til mellem 1.500 og 2.000 hektar, siger importøren og understreger, at topmodellen fra Novag er T-ForcePlus 950 X, som har en arbejdsbredde på ti meter og dermed henvender sig til de helt store planteavlsbrug.

Mange muligheder med unikt skær

Det er særligt på udformningen af såskæret, at Novag T-ForcePlus adskiller sig fra konkurrenterne på det voksende marked af maskiner, der kan så direkte i ubearbejdet jord. Hver såenhed består af et stort lodret skiveskær med et såkaldt såblad på hver side, på den måde modgår man den såkaldte »hair-pinning«, hvor udsæden placeres i afgrøderester, der er trykket ned i sårillen, med dårlig fremspiring til følge.

- Disc’en skal skære sårillen op og skære afgrøderester over, og så sikrer den, at vandet altid kan komme væk fra kernen. På begge sider af disc’en sidder det her såblad, som laver en hylde ud i jorden, hvor såsæd og gødning kan placeres, siger Peter Porse.

Med et såblad på hver side har man mulighed for at placere korn på den ene side af disc’en og gødning på den anden, eller man kan eksempelvis så raps med en »companion crop«. Inde i såbladet er der desuden plads til at lægge en slange, så der kan tildeles flydende gødning, biostimulanter eller andre flydende præparater.

- Rækkeafstanden kan enten være 16,67, 18,75 eller 25 centimeter. Jeg har kørt med en maskine med 25 centimeter rækkeafstand her i efteråret – og så kommer man til at tale rigtig meget om rækkeafstand, siger Peter Porse.

Klar til mere demo

Han understreger, at forsøgene, der er lavet med rækkeafstand, viser en udbytteforskel, der ligger mellem 100 og 150 kg pr. hektar i kornafgrøder. Og her er det også væsentligt, at man med 25 centimeters rækkeafstand forstyrrer jorden mindre end ved smallere rækkeafstand.

- Der er jo mange landmænd, der sår vårbyg på 25 centimeter, når de laver frøgræsudlæg. Her oplever man ikke en stor udbyttenedgang. Til gengæld forstyrrer man jorden mindre, og det betyder mindre ukrudtsfremspiring, siger Peter Porse.

Ser man så på den samlede økonomi i planteavlen, tæller det kraftigt i den anden retning, at han i løbet af efterårets demonstrationer har etableret afgrøderne med et samlet brændstofforbrug på mellem 8 og 12 liter diesel pr. hektar.

Til det kommende forår forventer Peter Porse, at Novag har en fire-meters maskine klar til ham – også med 25 centimeter rækkeafstand, og det giver nye muligheder, som han glæder sig til at demonstrere.

- Med en fire-meters maskine kan jeg så seks rækker majs på 75 centimeter. Dermed bliver maskinen eksempelvis helt oplagt til et større kvægbrug, hvor man gerne vil have en maskine, der kan det hele, siger Peter Porse.

Læs mere om Marken til foråret

Optimer din forårsindsats i marken med nøje planlagt jordforberedelse, strategisk såning og effektiv implementering af efterafgrøder. Her kan du dykke ned i de seneste landbrugsteknikker og få inspiration, der klæder dig på til at maksimere din afgrødes sundhed og udbytte.

Læs mere her

Læs også