Få propionsyre-effekt i foderkorn uden ætsning

Hos handelsfirmaet Agmondo vurderes det, at syrekonservering af korn er billigere og mere sikkert end traditionel tørring. Firmaets nye produkt er ikke-ætsende og har langtidseffekt, forsikres det.

Produktet ProSidMI700 er den seneste innovation med hensyn til konservering af korn, og det vinder betydeligt indpas, især i Tyskland, lyder det fra handelsselskabet Agmondo.

ProSidMI700 giver ifølge selskabet samme fordele som propionsyre. Men det er betydeligt mindre ætsende og kan forlænge opbevaringstiden af korn op til 12 måneder.

- Produktet er meget mindre flygtigt end ren propionsyre, hvilket reducerer fordampning og gør den ikke-ætsende. Endelig kræver den ikke HACCP som propionsyre, pointerer firmaet.

Ved at bruge 3-4,5 kg pr. ton kan man ifølge Agmondo opbevare sit korn i op til 12 måneder og reducere risikoen for at udvikle skimmelsvampe og dermed udviklingen af DON, ZEA mykotoksiner i nyhøstet korn helt til næste høst.

Afhængig af korntørring

I Danmark er vi traditionelt afhængige af korntørring som den primære løsning til konservering af korn, hvilket fungerer for de fleste producenter, påpeger man fra selskabet.

- Men vi hører stadig oftere om problemer med svampetoksiner, også kendt som mykotoksiner i foderet. Dette er selvom kornet er tørret ned til det anbefalede 15 procent vandindhold inden opbevaring. Problemet skyldes blandt andet udvikling af svampe under opbevaring i siloen. De fleste af vores nabolande vælger at bruge syre til konservering, enten som den eneste metode, eller som supplement til tørring af korn for netop at undgå dette problem.

- Hovedårsagerne hertil er, at det er væsentligt mere sikkert med syre end med tørring. Det fundamentale er at kontrollere og reducere svampeudviklingen i hele opbevaringsperioden, og det giver en større fleksibilitet med hensyn til tørstofindholdet ved høst. Vigtigst af alt er det billigere end tørring af korn, når vandprocenten overstiger 16 procent, siger Lars Brendstrup ekspert inden for foderhygiejne og kornbeskyttelse fra Agmondo.

Alternativ til syre

Hans generelle anbefaling er, at man som et minimum skal behandle foderkornet med ren propionsyre 99 procent, der er egnet til langvarig opbevaring af kornet i åbne eller lukkede kornsiloer.

- Ved at behandle kornet med propionsyre ser vi, at korn kan opbevares sikkert i op til 6-12 måneder uden vækst af svampe. Den største ulempe ved propionsyre er, at det er ret ætsende over for udstyret. Med ProSidMI700 er der altså nu et alternativ, fastslås det.

l-l

 

Læs også