Generationsskifte er ikke kun jura

Den menneskelige side skal også være på plads. Det er vigtigt, at parternes forskellige synspunkter kommer »op på bordet«, så alle kan se hinanden i øjnene, siger virksomhedsrådgiver Per Kristensen, Vuca.dk, Broby.

- Et generationsskifte, for eksempel i en landbrugsbedrift, er en skelsættende begivenhed, som ofte rummer beslutninger, der kan vise sig afgørende – ikke blot for virksomhedens, men også for de involverede parters fremtid.

- Derfor er det vigtigt, at generationsskiftet gribes an på den rigtige måde. Det er vigtigt at få taget hul på drøftelserne og få afklaret tingene mellem de involverede generationer. Uden at fortabe sig i detaljer, men så man finder frem til, hvad man vil. Og hvornår man skal tage fat på de forskellige spørgsmål.

- Min rolle som rådgiver er at få skabt et overblik. Og få skabt et rum, hvor parterne – ofte junior og senior – kan tale sammen, lytte til hinanden, fastlægge målet og få overblik over, hvad der er økonomisk muligt. Økonomien er grundlaget for, at generationsskiftet overhovedet kan lade sig gøre.

Erfaren rådgiver

Det fastslår cand.oecon.agro Per Kristensen, der har flere års erfaring som rådgiver i landbruget. De seneste seks år som virksomhedsrådgiver – først hos Patriotisk Selskab, indtil han fra årsskiftet 2017-18 etablerede sit eget rådgivningsfirma, Vuca.dk, hvis mission er at yde rådgivning til ejerledede virksomheder på det strategiske niveau.

Vuca.dk har hjemme på Klintebjerggård ved Broby, som Per Kristensen overtog i 2001. Her driver han stadig 120 ha samt lidt maskinstation.  

- VUCA er et strategibegreb, forklarer han. Man siger, at verden er VUCA. Det betyder, at den er Volatil (omskiftelig), Uncertainty (usikker), Complexity (kompleks) og Ambiguity (flertydig).

I en sådan verden skal du have en klar vision. Du skal forstå din virksomhed og det marked, du agerer på. Du skal skabe klarhed gennem beslutninger, fokus og fravalg. Og strategien skal tage højde for, at du kan skifte retning, hvis det bliver nødvendigt. Det er de ting, jeg hjælper landmanden med at få styr på, siger Per Kristensen.

Skifte på skinner

- Hvordan starter processen med et generationsskifte?

- Man skal først skabe afklaring hos senior og junior, siger Per Kristensen. Men djævelen ligger i detaljen. Derfor er det afgørende at have overblik over de økonomiske muligheder allerede i den indledende fase.

- Hvornår og hvordan kommer du som virksomhedsrådgiver ind i processen?

- Lad mig illustrere med et eksempel: Familien »J« har et landbrug med planteavl og svineproduktion. De to generationer har længe talt om et generationsskifte, og der har fra forskellige rådgiveres side været arbejdet med at skitsere mulighederne.

- Banken har hidtil været afvisende, og far har ikke så travlt. Pludselig bliver sønnen utålmodig og lufter i Brugsen sin frustration over den fastlåste situation, de sløve rådgivere og den uduelige bank til sin gode ven, der så peger på mig som en, der måske kan sætte generationsskiftet på skinner.
 
Plan og projekt

- I den situation handler det om at »få samlet tropperne« og få lagt en plan. Det bliver jeg som rådgiver hyret til. Jeg får samlet begge generationer i et rum sammen med deres rådgivere. For at få afklaret situationen og få lavet et projekt.

- Familien skifter bank. Der kommer friske øjne på, og der aftales en deadline. Og selvom de måske selv syntes, at det så umuligt ud, så kunne brikkerne pludselig falde på plads.

- Hvis de ikke havde fået fat i mig og havde fået sat gang i processerne, så havde de ikke stået klar, da »strategi-vinduet« var der.

- Overordnet er det vigtigt, at parterne ved – eller finder ud af: Hvad vil vi? Hvornår skal vi være færdige med det? Og hvordan tænker forældrene, at der skal tages hensyn til øvrige søskende?

Strategi og menneskelighed

- Hvis man vil sikre et godt generationsskifteforløb, er det vigtigt, at både far og mor og søskende kan se hinanden i øjnene, betoner Per Kristensen. Ofte er det nødvendigt, at en større del af formuen går over i det nye ejerskab. Det kræver, at den øvrige familie er indstillet på det. Især er det vigtigt, at forældrene får afstemt med hinanden, hvad de synes, der er ret og rimeligt.

- Der er mange juridiske ting, der skal afklares. Men det handler ikke kun om jura. Den menneskelige side skal også være på plads! Der kan være konfliktstof i det, og det kan være en fordel at have udpeget en tovholder.

- Min rolle er, at vi kan få talt om de uoverensstemmelser og de interessemodsætninger, der er. Det er vigtigt at få tingene »op på bordet«, så man kan være uenige på en konstruktiv måde – og kan tale sammen, så man får den sunde fornuft ind i billedet og undgår personlige angreb.

I den forbindelse tager Per Kristensen gerne ud til en uforpligtende snak. Han understreger, at rådgivning omkring generationsskifte er en meget betroet opgave. Men peger samtidig på, at i »den gyldne time« - inden man kender folk – kan man spørge om alt. Også det, der er svært at få taget hul på.

 

Læs også