Forbedret tilvækst og bundlinje med nyt startfoder

Hos svineproducent Jens Riis ved Sejerslev på Mors er tilvæksten i babystalden steget med 75 gram siden et skifte til startfoder fra DLG. Samtidig oplever driftsleder Poul Nygaard, at det er blevet nemmere at passe grisene.

I soholdet hos Jens Riis ved Sejerslev på Mors, der har en besætning på 2.200 årssøer med en syv-kilos produktion på omkring 86.000 smågrise pr. år, har der hidtil været lidt udfordringer med lav tilvækst. Samtidig har de grise, der sælges direkte ved fravænning, ofte måtte flyttes til ammesøer, da de ikke var store nok. Det gav mere arbejde og udfordringer i besætningen.

Driftsleder Poul Nygaard fortæller imidlertid, at situationen i besætningen nu er vendt efter et skift til PrimeFeed startfoder fra DLG.

- Vi havde ofte problemer med at få vores smågrise op på syv kilo og klar til salg. Grisene var meget uens, og vi tildelte meget mælk. Det var tydeligt, at det ikke rigtig fungerede med det oprindelige foder i babystalden, men det er anderledes nu – grisene vil bare helst have PrimeFeed startfoder, siger Poul Nygaard.

Større foderoptag og højere tilvækst

Allerede få dage efter faring starter grisene op på Prime Mini med plasma. Denne blanding forsætter de med i babystalden, indtil de vejer omkring seks kilo.

Når grisene vejer omkring seks kilo, skiftes de over på Prime Maxi.

Begge blandinger indeholder blandt andet beneocarb, der tilfører sødme som honning, hvilket driftslederen vurderer er medvirkende til, at grisene får et større foderoptag og dermed højere tilvækst.

Vejehold viser resultaterne

Hver uge laves vejehold, og derfor har Poul Nygaard helt klare resultater for skiftet til det nye foder.

- På grund af kontrolvejninger har vi sort på hvidt, at PrimeFeed-blandingerne giver 75 gram højere daglig tilvækst i babystalden, så det er dejligt at have nogle tal at regne på. Det har gjort, at færre grise flyttes til ammesøer, da der er plads i babystalden. Samtidig kan vi mærke, at grisene er mere ens, og at vi behandler mindre for diarré.

- Jeg ved naturligvis ikke, om andre vil opnå samme resultater som os, men produktet kan jeg i hvert fald klart anbefale, lyder det fra driftslederen.

Med en daglig tilvækst, der er 75 gram højere på de 14 dage grisene går i babystalden, vejer grisene cirka 1 kg mere end tidligere, det giver en merindtjening på cirka 20 kroner pr. gris.

cab

Læs også