Tilskudsmillioner kan betale din nye skov

Ekstra 65 millioner tilskudskroner betyder usædvanligt gode muligheder for at opnå tilskud til at rejse din nye skov. Men kom ud af busken nu, for ansøgningsarbejdet tager tid, råder Skovdyrkerne.

En ny skovrejsning giver hurtigt fornemmelsen af skov. På billedet ses et udsnit af en skov, som blev rejst i 2005.

Skovrejsning

Skal Skovdyrkerne rejse din nye skov?

70 millioner tilskudskroner i årets pulje til privat skovrejsning.

Der er mulighed for at få 32.000 kroner i tilskud pr. hektar.

Minimumsgrænsen for tilskud er to hektar.

Man kan beholde det årlige EU-grundtilskud på arealet.

Deadline for næste ansøgningsrunde forventes september 2020.

Skovdyrkerne forhåndsscreener projekter gratis. Også mulighed for gratis konsulentbesøg.

Kontakt Skovdyrkerne og hør mere om, hvordan du opnår tilskud til din nye skov

SKOVREJSNING Først var der fem – men så smed regeringen ekstra 65 millioner i tilskudspuljen til skovrejsning.

Indsprøjtningen skete ved efterårets finanslovsforhandlinger. Med de nye penge er der nu dobbelt så mange penge til private skovrejsningsprojekter, som der oprindeligt var sidste år.

-  70 millioner kroner er rigtig mange penge. Det giver historisk gode muligheder for at rejse skov med tilskud. Det er derfor helt oplagt at komme ud over rampen med projekter i denne sæson, lyder det fra Anders Holt Holm.  Han er forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Syd.

God ordning

Udover ekstra penge ser Anders Holt Holm en række fordele ved at søge tilskud til privat skovrejsning.

- Selve tilskudsordningen er attraktiv. For eksempel beholder man EU-grundbetalingen på arealet, og pengene bliver udbetalt på en gang. Tidligere blev tilskuddet udbetalt i rater, siger Anders Holt Holm.

Han tilføjer, at sidste år fik alle godkendte ansøgninger tilskud. Derfor er der rigtig gode chancer for at få tilskud i år.

- Allerede ved nytårstid meldte Landbrugsstyrelsen ud, at alle godkendte ansøgninger ville få tilskud. Ansøger man i år, hvor puljen er meget større, er der særdeles gode muligheder for at få tilskud. Det er der ingen tvivl om, siger Anders Holt Holm. 

God forberedelse

Anders Holt Holm opfordrer til at lade fagfolk hjælpe med ansøgning, projektering og plantning.

- Det kan være en tung proces at ansøge og projektere. Når først skoven er plantet, kan man ikke ændre på den. Derfor er grundig forberedelse vigtig, siger han.

Han uddyber, at skovrejsning ikke bare er skovrejsning. For eksempel skal ejeren afklare formålet med den nye skov.

- Vil man producere tømmer, eller handler det mere om jagt og herlighed. Få sådan nogle spørgsmål afklaret først. På den måde kan skoven projekteres og plantes med de mest velegnede træarter til formålet. Derudover handler det også om at finde arter, som passer til jordtypen, siger Anders Holt Holm.  

Lang proces

Han opfordrer til, at interesserede kommer hurtigt i gang.

- Det er vigtigt, at man kommer ud af starthullerne nu. Forud for selve ansøgningen skal vi først omkring kommunen. Hos kommunen skal vi blandt andet undersøge, om der er fortidsminder eller andet, som kan stå i vejen for skovrejsningen, siger han.

- Først derefter kan vi udarbejde og indsende en egentlig ansøgning til Landbrugsstyrelsen. Det tager tid. Derfor opfordrer vi til, at interesserede henvender sig til Skovdyrkerne allerede nu. Det bedste forløb får vi, når vi kommer tidligt i gang, fastslår Anders Holt Holm. 

Sidste runde med ordningen

Den nuværende tilskudsordning løber til og med i år. Den udløber med det nuværende landdistriktsprogram. Derefter er der ikke forhandlet en ny ordning på plads, har Landbrugsstyrelsen tidligere oplyst.

Rammen for en ny ordning er den kommende fælles europæiske landbrugspolitik – også kaldet den såkaldte CAP.

Usikkerheden om en ny ordning får Anders Holt Holm til at anbefale landmænd og lodsejere at gribe chancen i år.

- Har man nogle arealer, som man overvejer at rejse skov på, så er det altså bare med at få ansøgt. Det her er en unik mulighed. Vi ved ikke, hvordan det hele ser ud til næste år, siger Anders Holt Holm.

jba

Læs også