Stor succes for Vervaet´s selvkørende gyllemaskiner

Siden Valtec overtog salg og service af de avancerede, selvkørende gyllemaskiner fra hollandske Vervaet er det kun gået en vej – fremad.

MASKINER Alene i dette forår er der leveret maskiner fordelt på to nye og to brugte. Blandt de nye er Valtecs egen demomaskine fra 2019. De er alle tre 5-hjulede og med side-forskydelig bagaksel, hvilket vil sige, at den forreste af de to bagerste hjulpar kan skydes ud, så de ikke kører i samme spor som de bagerste.

Netop den feature, tror Steen Lerche Hansen, er af stor betydning for Vervaets succes.

- Vores kunder er indtil nu udelukkende maskinstationer, og de oplever stigende efterspørgsel efter skånsom gylleudkørsel. Den opgave klarer Vervaet suverænt.” Han fortæller, at nogle af maskinstationerne oplever, at kunderne godt vil vente et par dage med at få kørt gylle ud, hvis bare de kommer med Vervaet’en i stedet for en traditionel gyllevogn.

Det bekræfter efter hans mening, at flere og flere landmænd bliver opmærksomme på, at man de seneste mange år har udsat markerne for alt for voldsomme påvirkninger fra tunge køretøjer.

 

Matcher tidens trend indenfor gyllekørsel

Mange landmænd og maskinstationer taler om, at de store gyllevogne og dertil hørende store traktorer er for voldsomme i marken, når føret er lidt tvivlsomt. De kunne godt tænke sig lidt lettere grej.

Omvendt vil landmændene gerne have kørt deres gylle billigst muligt ud, og det taler for store læs og mindst mulig tomkørsel.

-  Den ligning kan ikke løses uden at der kommer en lidt højere pris på gyllekørsel, mener Steen Lerche Hansen, og han kan med tilfredshed konstatere, at flere konsulenter nu taler om, at planternes mervækst kan betale for skånsom gyllekørsel. ”Dét, tror jeg, bliver en altafgørende faktor for fremtidens gylleteknik. I stedet for den lavest mulige pris for at få gylletanken tømt, får man et mere nuanceret syn på plantevækst pr. kubikmeter eller lignende, og det kan give os og vores brugere endnu mere vind i sejlene.

jba

Læs også