Forening råber på tørke-hjælp til skovene

Skovbruget er mindst ligeså hårdt ramt som landbruget af det varme vejr, der betyder døde træer og lave salgspriser på råtræ. Dansk Skovforening beder nu regeringen om hjælp.

TØRKE Tørken rammer ikke kun landbruget, men også skovbruget hårdt. Allerede nu skønner Dansk Skovforening, at op mod halvdelen af de nyplantede træer i skovene og på skovrejsningsarealerne på landbrugsjord er døde.
Det betyder, at investeringen i de kommende mange års træproduktion er delvis tabt, og mange skovejere må forudse, at der skal plantes nye træer i den kommende plantningssæson. Det skriver foreningen på sin hjemmeside.
Derudover er også tilvæksten i den resterende del af skovene påvirket markant negativt. Selv om vandmanglen ikke har slået de etablerede træer ihjel, vokser træerne ikke, når der ikke er vand til rådighed. Først når der igen kommer regn til skovene kan foreningen vurdere, hvor stor en andel af årets normalvækst på 6 millioner kubikmeter, der er tabt.
 

Ønsker politisk hjælp

Det slutter dog ikke her, for Dansk Skovforening forudser også, at tørken har givet varige kvalitetsforringelser i den stående vedmasse, og konsekvensen vil være reducerede salgspriser for råtræet i de kommende år.
- Uanset mængden af regn i den resterende del af vækstsæsonen, så står det nu klart, at skovbruget er hårdt ramt økonomisk. Vi har derfor bedt regeringen om at give erhvervet en hjælpende hånd f.eks. i form af en udskydelse af betalingen af jordskatter og en forlængelse af skovbrugets betalingsfrist for moms, skriver foreningen.
Efter sommeren er det muligt at have et mere nøjagtigt billede af det økonomiske tab, som skovbruget har lidt som følge af tørken. Afhængig af det resultat, vil Dansk Skovforening vurdere, om der er behov for at se på yderligere initiativer.

Læs også