Rapsprisen finder støtte i prisstærk soja

Som det fremgår af dagens fokusartikel, udgav det amerikanske landbrugsministerium en prisstærk kvartalsrapport onsdag aften. Rapporten fik blandt andet prisen for sojabønner på afgrødebørsen i Chicago til at skyde i vejret, hvilket også trak prisen for rapsfrø med op på den europæiske afgrødebørs MATIF.

Dermed fastholder den europæiske rapspris den optrend, den har bevæget sig i siden marts måned. Som det fremgår nedenfor, så bakker de tekniske indikatorer i høj grad op om, at prisen for rapsfrø skal fortsætte opturen. Formentlig frem mod næste forår.

Derfor fastholder jeg min anbefaling om at være afventende med salg af rapsfrø.

Fra juli måned og frem til i dag har rapsprisen på MATIF ligget og handlet i et forholdsvis tæt interval gående fra bund og støtte i 362 euro og op til top og modstand ved 395 euro pr. ton.

Efter at have ramt de 395 euro i sidste uge, gik det i indeværende uge nedad for rapsprisen frem til onsdag aften. Således var rapsprisen i løbet af onsdagen nede og runde 379,50 euro pr. ton.

Vending fra ned til op

Men rapsprisen kom stærkt tilbage og ligger nu i skrivende stund torsdag og handler til 389 euro pr. ton. Dermed er rapsprisen gået op med 10 euro på en enkelt dag. Det er, hvad man teknisk set kalder for en nøglevending fra ned til op.

Dermed har rapsprisen nu atter retning op mod intervallets top fra forleden ved 395 euro pr. ton. Derfor er optrenden stadig intakt. Målet for optrenden har jeg i første omgang oppe ved de topniveauer, der gjorde sig gældende ved årets begyndelse i området omkring 420 euro pr. ton.

Optrenden vil vedblive at være op, så længe rapsprisen kan holde sig oppe over bund og støtte ved 362 euro pr. ton. Det vil dermed sige, at først ved brud under 362 euro pr. ton vil vi få et teknisk salgssignal på rapsfrø.

Fastholder anbefaling

Dog forventer jeg ikke, at rapsprisen på MATIF i så fald skal søge helt tilbage til lavpunktet omkring 330 euro pr. ton, der blev en realitet under coronakrisen. Det er forsyningssituationen ganske enkelt for stram til her i Europa.

Derfor fastholder jeg også min anbefaling om at afvente salg af rapsfrø.

Optrenden bakkes op af de tekniske indikatorer, der fortsat udviser stigende styrke til rapsprisen i opadgående retning. Derfor bakker de tekniske indikatorer fortsat op om, at rapsprisen skal søge op i området omkring 420 euro pr. ton.

MATIF-rapsfrø, 1st pos.

Aktuel pris: 389 EUR/mt (275 kr/hkg)

Anbefaling

Rapsprisen er fortsat i optrend, og det er derfor stadig muligt, at rapsprisen teknisk set skal søge op mod området omkring 420 euro på længere sigt. Derimod vil et brud under bund og støtte ved 362 euro frembringe en trendvending til ned og dermed signalere et delsalg af rapsfrø.

Analyse

Modstand: 395 €

Støtte: 362 €

Trend kort: Op

Trend lang: Hen

Lyt også til den nyeste markedspodcast med Peter Arendt og Jacob Lund-Larsen

Disclaimer:
Handel med futures er forbundet med en stor risiko for tab. Vær derfor opmærksom på, om futures er egnet for dig og din finansielle situation, inden du handler.

Læs også