Rapsprisen tæt på bunden af intervallet

Prisen for rapsfrø er ligesom hvedeprisen blevet ramt af den nye bølge med coronavirus. Men nedturen, som rapsprisen nu oplever, er langt fra ligeså voldsom som tilfældet var første gang, corona ramte verden.

Da coronakrisen sidst var på sit højeste hen over forårsmånederne, faldt rapsprisen på MATIF-børsen fra et topniveau ved godt 420 euro til et lavpunkt ved blot 330 euro pr. ton.

Nedturen var det, man bedst kan betegne som en overreaktion og en indirekte konsekvens af det massive prisfald, som råolieprisen oplevede i samme periode. Så slemt kommer det ikke til at gå denne gang.

Således fastholder rapsprisen da også den stigende tendens, der begyndte tilbage i foråret til trods for prisfaldet i indeværende.

Fra juli måned og frem til i dag har rapsprisen på MATIF ligget og handlet i et forholdsvis tæt interval gående fra bund og støtte i 362 euro og op til top og modstand ved 395 euro pr. ton. Efter at have ramt de 395 euro i sidste uge, er det gået nedad for rapsprisen i indeværende uge. Således handler rapsprisen i skrivende stund til 382 euro pr. ton.

Tendensen er op

Selvom rapsprisen svækkes i de her dage, så er trenden stadig opadgående, og jeg fastholder mit mål på den lidt længere bane for rapsprisen oppe ved toppen fra årets begyndelse i området omkring 420 euro pr. ton. Optrenden vil blive bekræftet ved brud op over første modstand i 395 euro pr. ton.

Optrenden vil vedblive at være op, så længe rapsprisen kan holde sig oppe over bund og støtte ved 362 euro pr. ton.

Det vil dermed sige, at først ved brud under 362 euro pr. ton vil vi få et teknisk salgssignal på rapsfrø. Dog forventer jeg ikke, at rapsprisen på MATIF i så fald skal søge helt tilbage til lavpunktet omkring 330 euro pr. ton, der blev en realitet under coronakrisen. Det er forsyningssituationen ganske enkelt for stram til her i Europa.

Derfor fastholder jeg også min anbefaling om at afvente salg af rapsfrø.

Optrenden bakkes op af de tekniske indikatorer, der fortsat udviser stigende styrke til rapsprisen i opadgående retning. Derfor bakker de tekniske indikatorer fortsat op om, at rapsprisen skal søge op i området omkring 420 euro pr. ton.

MATIF Rapsfrø, 1st pos.

Aktuel pris: 382 EUR/mt (275 kr/hkg)

Anbefaling

Rapsprisen er fortsat i optrend, og det er derfor stadig muligt, at rapsprisen teknisk set skal søge op mod området omkring 420 euro på længere sigt. Derimod vil et brud under bund og støtte ved 362 euro frembringe en trendvending til ned og dermed signalere et delsalg af rapsfrø.

Analyse

Modstand: 395 €

Støtte: 362 €

Trend kort: Op

Trend lang: Hen

Lyt også til den nyeste markedspodcast med Peter Arendt og Jacob Lund-Larsen

Disclaimer:
Handel med futures er forbundet med en stor risiko for tab. Vær derfor opmærksom på, om futures er egnet for dig og din finansielle situation, inden du handler.

Læs også