Første EUX-landmænd har det bedste af to verdener

14 EUX-studerende på Bygholm Landbrugsskole fejrede forleden, at de er færdige med deres eksaminer, men også at de er det allerførste EUX-hold fra Bygholm, der får studenterhuerne på.

Landbrugs- og gymnasieelev på samme tid. Igennem de sidste 4 år har det været dagligdag for eleverne på EUX-holdet på Bygholm Landbrugsskole.
Nu har de, som det første hold EUX-landmænd fra Bygholm, afsluttet deres eksamen og er klar til at indtage verden.
Carlo Cornelis van Sas, Anders Emil Kofod og Helene Lynggaard er en del af holdet med de første EUX-landmænd i Bygholms historie. De er alle tre enige om, at EUX’en har givet dem nogle muligheder, som de hverken ville få med en almen gymnasieuddannelse eller den ordinære landbrugsuddannelse.
- Jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skulle vælge, for alle vennerne skulle på gymnasiet, fortæller Carlo. Men her kunne jeg få to uddannelser på samme tid. Det bedste fra to verdner.
- Du får praktisk erfaring, mens du tager landbrugsuddannelsen - og gymnasiedelen giver dig det, der skal til for at læse videre, supplerer Anders.
Helene valgte bl.a. EUX’en pga. kombinationen af det praktiske og gymnasiefagene.
– det kan godt virke strengt med 3 år kun med gymnasiefag. Her kommer vi ud og arbejde i praktik. Det giver også en pause fra skolen undervejs.
 

EUX-uddannelsen åbner nye døre

Udover at give de unge muligheden for at tage to ungdomsuddannelser på én gang og tilbyde variation mellem praktiske fag og teori, er det også de fremtidsmuligheder, en EUX skaber, der lokker de unge.
- Jeg valgte EUX’en, fordi det ikke kun er landbrug, fortæller Anders. Den giver en større horisont og flere veje at gå. Jeg var ikke helt sikker på, at jeg ville være landmand, og jeg havde brug for andre udfordringer.
EUX-uddannelsen åbner andre muligheder for videreuddannelse end den traditionelle landbrugsuddannelse.
- Efter ferien bytter jeg landbruget ud med storbyen, fortæller Carlo, der venter på endeligt svar på, om han er kommet ind på dyrlægestudiet på Københavns universitet.
Med en uddannelse som EUX-landmand får eleverne de fag, der giver adgang til f.eks. dyrlægestudiet eller agrobiolog på universitetet.
 

Fremtidige ledere?

Universitet er ikke den eneste vej, hvis EUX-eleverne vil læse videre. De har bl.a. også fået gode forudsætninger for at tage Landbrugets Lederuddannelse.
- Kombinationen af gymnasiefagene og landbrugsuddannelsen giver en rigtig god ballast til at blive en dygtig leder i fremtidens landbrugsvirksomheder, fortæller uddannelseschef Lotte Bidstrup Ipsen.
Lederuddannelsen er også en mulighed, Anders Kofoed overvejer. – jeg er stadig lidt i tvivl, men når jeg har været ude at rejse og på højskole, så kan det godt være, jeg skal tage lederuddannelsen og blive agrarøkonom.
 

EUX-landmændenes gode råd

De tre EUX-elever er tydeligvis glade for deres valg af ungdomsuddannelse, og det bærer deres råd til unge, der skal vælge uddannelse, også præg af:
-  EUX-landmand tager et halvt år længere end den ordinære landbrugsuddannelse. Det giver tid til at udvikle sig både personligt og fagligt. Det er helt sikkert det sunde valg. Det har åbnet op for to verdner af muligheder: landbrugsjobs og de almene jobs, forklarer Carlo.
Anders råd er klart: ”EUX’en er ikke det nemme valg. Det er hårdt arbejde, men jeg synes, man er bedre stillet med EUX’en end med den ordinære landbrugsuddannelse. Er du i tvivl, om du vil være landmand? Så tag EUX’en.”
Også Bygholms forstander, Kaj Aage Højgaard, kan se, at EUX-eleverne får noget ekstra med i bagagen:
- En hverdag som EUX-elev lærer de unge at strukturere en travl hverdag for at få alle ender til at mødes. Den egenskab er efterspurgt i enhver jobmæssig sammenhæng, så det lover godt for de unge, der har valgt en EUX-uddannelse.
 

Læs også