Landmandsuddannelse med større fokus på naturen

Nordjyllands Landbrugsskole, Lundbæk, tilbyder nu en landmandsuddannelse, som skal sikre dygtige landmandskompetencer inden for naturforvaltning.

Landbrugsskolen i Lundbæk ved Nibe har fået grønt lys til at udbyde en ny landmandsuddannelse med større fokus på naturforvaltning.

Det sker på baggrund af Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tidligere satte gang i et storstilet projekt til 130,1 millioner kroner. Et projekt som skulle gavne sjælden og truet natur med det formål, at gøre det mere attraktivt for landmænd at arbejde med naturforvaltning.

Nordjyllands Landbrugsskole blev kontaktet og var fra start positive over projektet.

- Det, der gør dette projekt rigtigt interessant er, at vi skal tænke drift og indtjening sammen med naturforvaltning, og derfor bakker vi stærkt op om det, siger forstander Erik Poulstrup.

Naturforvaltning er en realitet

Undervisningsministeren gav mulighed for at søge om forsøgsordninger til eksisterende erhvervsuddannelser. Og det var startskuddet på Lundbæk, hvor man gjorde sig mange tanker omkring naturforvaltning, for måske skolen manglede et specialspor på landmandsuddannelsen om naturforvaltning.

Landbrugsskolelærer Gitte Larsen, som er forløbsansvarlig for hovedforløbet på skolen, udviklede et sæt nye målepinde for en uddannelse, som bygger på elementerne; dyrehold, arealforvaltning og naturpleje. Et sæt målepinde som Naturstyrelsen har været med til at vurdere. Og kort før årsskiftet blev det meldt ud, at Undervisningsministeriet har givet en positiv indstilling til, at den nye uddannelse bliver en realitet.

Opstart allerede i år

- Det er vildt spændende, fordi vi nu sætter fokus på at lave den uddannelse, der sikrer dygtige landmandskompetencer inden for naturforvaltning. Landmændene skal ikke uddannes i udvidet botanik, men de skal blive Danmarks dygtigste praktikere inden for naturforvaltning som en bæredygtig karrierevej, lyder det.

Det nye uddannelsesspor starter op allerede i år og bliver den klassiske erhvervsuddannelse med grundforløb og hovedforløb og vekselvirkning mellem skoleperioder og praktik.

Læs også