Verdens landmænd bør uddannes bedre

Investering i uddannelse er afgørende, hvis den globale fødevareproduktion skal leve op til om-verdenens krav og forventninger til miljø og bæredygtighed.

Det er budskabet fra uddannelseschef Eric Wanscher, Dalum Landbrugsskole, som sammen med cirka 250 deltagere fra hele verden denne uge deltager i Miljø- og Fødevareministeriets in-ternationale fødevarekonference, World Food Summit 2019.

- Hvis vi vil producere flere og bedre fødevarer uden at gå på kompromis med miljø og bære-dygtighed, så er dem, der producerer fødevarer, nødt til at være bedre uddannet. Vi er nødt til at snakke viden, når vi snakker bæredygtighed, siger uddannelseschef Eric Wanscher fra Dalum Landbrugsskole. 

Skolen har en lang tradition for at drive international landbrugsuddannelse og modtager hvert år hundredvis af studerende fra hele verden.

- Vi har meget at byde ind med. Det gælder om at bruge den enorme erfaring, som dansk landbrug har opbygget i forhold til produktion med mindst mulig miljøpåvirkning og størst mulig bæredygtighed. Når vi bruger den erfaring og sætter vores viden i spil ude i verden, så kan vi gøre en kæmpe forskel, siger Eric Wanscher.

Han glæder sig til at deltage i konferencen, hvor ministre, forskere, uddannelses- og erhvervs-folk fra hele verden mødes og samarbejder.

- Det er en oplagt mulighed for at udvide skolens store internationale netværk og styrke vores relationer til internationale samarbejdspartnere. På den måde kan vi bidrage til stærkere kobling mellem dansk knowhow og det internationale forum for fødevarer, siger Eric Wanscher.

Dagsordenen for World Food Summit 2019 tager udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredyg-tig udvikling. Formålet med topmødet er at få beslutningstagere, akademikere, erhvervsledere og civilsamfundet til at understøtte udviklingen af et globalt og bæredygtigt fødevaresystem.
 

Læs også