Vil fremskynde genopretning af vådområder

Et nyt EU-projekt kaldet Wet Horizons har fået midler til at undersøge muligheden for at fremme beskyttelse og genopretning af europæiske vådområder, lyder det fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, som er projektleder.

Vådområder udgør blot 6 procent af det samlede globale landareal, men spiller en yderst vigtig rolle i det globale økosystem.

I løbet af de sidste 200 år er antallet af vådområder blevet halveret på verdensplan, skriver DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

- Tabet af vådområder er problematisk. De er nemlig vigtige hotspots for biodiversitet, og de spiller en afgørende rolle i det globale kulstofkredsløb. De er også vigtige levesteder for mange endemiske dyre- og plantearter, ligesom de kan reducere kvælstofemissioner, fjerne forurening osv., siger lektor Shubiao Wu fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han leder et nyt projekt kaldet Wet Horizons, som er en del af Horizon Europe-programmet under EU

Vådområder er ikke kun vigtige som økosystemer; de er også et vigtigt element for landbosamfund og ikke mindst deres økonomi.

Men på trods af vådområdernes fordele så forsvinder de langsomt eller forurenes.

- Det er derfor, Wet Horizons-projektet er så vigtigt. Vi ønsker at sætte gang en forbedret genoprettelse af de europæiske vådområder, og vi ønsker at gøre det med en holistisk tilgang. Vi sigter mod at øge den vigtige viden om vådområder og samtidig udvikle solide og anvendelige værktøjer og metoder til genopretning i stor skala, forklarer Shubia Wu til DCA.

Hotspots

Det overordnede fokus i projektet er at mindske klimaaftrykket, samt at bevare den særlige biodiversitet, der findes i de her områder. Det vil konsortiet opnå ved at opdatere og forbedre de nuværende data fra uberørte, drænede og restaurerede tørveområder, flodsletter og vådområder ved kysterne. 

Når de nye og forbedrede data er blevet indsamlet, er det planen at udarbejde retningslinjer for de bedst mulige genopretningsforanstaltninger for forskellige regioner og områder i Europa.

Og med de retningslinjer, som projektgruppen har udarbejdet, og anbefalinger til, hvilke værktøjer der kan anvendes, er det endelige mål med projektet at oprette et register over hotspots i Europa.

 – Når vi taler om hotspot i dette projekt, taler vi om vådområder, hvor der kun kræves en minimal investering for at opnå størst mulig økologisk gevinst ved at genoprette dem, forklarer Shubiao Wu.

For at sikre, at projektet bliver en succes, er det planen at inddrage politiske beslutningstagere og interessenter i alle dele af projektet.

I løbet af de næste fire år vil Wet Horizons indsamle data fra mange forskellige steder i Europa. Herunder blandt andet fra Store Vildmose samt Gribskov i Danmark.
 

Læs også