L&F: Det skal være nemmere at regulere ulvebestanden

Landbrug & Fødevarer tager de voksende problemer med ulvenes overfald på husdyr alvorligt, Men selvtægt er ikke løsningen, lyder det fra viceformand Lars Hvidtfeldt.

Frustrationerne over den voksende ulvebestand tager til. Stadigt flere landmænd oplever problemer med angreb på får, samt angste og urolige dyr.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, forstår godt, at mange landmænd er bekymrede over ulvene, men forsikrer at Landbrug & Fødevarer arbejder på højtryk på at finde løsninger.

Mandag blev en ulv skudt og dræbt i Vestjylland. En 66-årig mand blev efterfølgende anholdt og sigtet for hændelsen.

- Vi arbejder på løsninger både nationalt og i EU-regi. Men at gribe til selvtægt tager vi afstand fra, siger han.

Lars Hvidtfeldt sidder lige nu i en arbejdsgruppe bestående af en lang række naturorganisationer, som arbejder på en revidering af ulveforvaltningsplanen. Selvom der er uenighed om, hvordan forvaltningen helt konkret skal udføres, er det et klart mål for L&F, at det skal blive nemmere at kunne skyde ulven, hvis den er en trussel for mennesker eller dyr.

- Vores helt klare tilgang er, at vi skal kunne regulere problemulve, hvis det kan sikre, at vi i Danmark også i fremtiden kan have udegående husdyr. Justitsministeren har allerede udtalt, at det er muligt at handle i nødværge over for truende ulve, og at det punkt derfor vil blive skrevet ind i den nye ulveplan, siger Lars Hvidtfeldt, og fortsætter:

- Men så har vi hele spørgsmålet omkring det at regulere problemulve, særligt de steder hvor landmænd har haft gentagne angreb på deres dyr. Der har man en fornemmelse af, at det grænser sig til at være problemulve. De skal kunne reguleres, ligesom en ulv, der stopper op og kigger på dig, skal kunne reguleres, eftersom den har mistet sin naturlige adfærd.

Læs også