Ministerium: Ulveskydning kan være nødværge

Nedskydning af ulve, der angriber husdyr, vil ikke nødvendigvis være strafbar, hvis man kan påberåbe sig nødværge, slår miljø- og fødevareministeriet fast.

Det er fortsat ikke tilladt at regulere ulve uden dispensation fra EU's habitatsdirektiv, artikel 12, slår miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fast i et svar til medlem af miljø- og fødevareudvalget, Søren Espersen (DF).
 
I brevet til DF'eren henviser ministeren dog til et tidligere svar, som hans forgænger, Esben Lunde Larsen, gav til Simon Kollerup (S) i efteråret 2017.
 
Her blev Lunde Larsen spurgt efter, om man kunne henføre skydningen af en angribende ulv til nødværge.
 
Af straffelovens § 13, stk. 2. fremgår det, at handlinger, der er foretaget i nødværge, er straffrie, »hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse«.
 
Det hører dog med til historien, at en kendelse om nødværge og dermed straffrihed altid vil bero på på domstolenes konkrete vurdering i det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen.
 
Det forventes, at Vildtforvaltningsrådet kommer med en ny forvaltningsplan, der skal gøre det nemmere at regulere de såkaldte problemulve, i slutningen af juni måned.

Læs også