bannerPos

Endelig åbent for ansøgninger om minivådområder

De grønne områder på kortet indikerer, hvor der umiddelbart er de bedste muligheder for at skabe et minivådområde, mens de gule indikerer andre områder med potentiale for det. Lokale forhold kan dog spille ind. Man kan få hjælp til sin ansøgning via www.oplandskonsulenterne.dk.

AF: KELD JAKOBSEN

IT OG UDVIKLER
05-04-2019 17:25
Efter en måned med it-koks i ansøgningsprocedurerne har Landbrugsstyrelsen åbnet op for at modtage ansøgninger om anlæg af minivådområder.

Efter lang tids venten er det nu endelig blevet muligt at indsende ansøgninger til Landbrugsstyrelsen om tilskud til at anlægge minivådområder. Det oplyser Seges.

Skabelsen af områderne, der kan binde kvælstof i jorden, og dermed afbøde effekterne af øget gødning, blev taget ind som en del af landbrugspakken i sin tid, men det er gået trægt med at få oprettet områderne.

Efter en række ændringer i administrationen af ordningen viste flere landmænd interesse for at få lavet minivådområder, men it-problemer hos Landbrugsstyrelsen satte en stopper for ansøgningerne.

Stor interesse

Men det er nu blevet ordnet, og der er tilsyneladende stadig stor interesse for projektet hos landmænd.

- Oplandskonsulenterne fortæller, at de har haft en række ansøgninger klar, som de har sendt afsted her de seneste dage. Det ser ud til, at mange landmænd er interesserede i at få et minivådområde, siger Simon Rosendahl Bjorholm fra Seges.

Det er oplandskonsulenterne, der er med til at udfærdige ansøgningerne. Der haster dog med at få ansøgningerne sendt ind til Landbrugsstyrelsen. Ansøgningsfristen er således den 30. april.

L&F indkalder til stormøde om vand på markerne

Landbrug & Fødevarer indkalder til stormøde på grund af de store mængder regn, der skaber problemer for danske landmænd. Kommuner og stat må tage ansvar, lyder det.

Pattevasker sørger for ens forberedelse hver gang

Hos mælkeproducent Knud Erik Therkildsen fra Djursland har investeringen i en pattevasker gjort, at køerne forberedes ens til hver eneste malkning, tre gange i døgnet. Det betyder blandt andet, at de 200 køer hurtigere lægger mælk ned og i dag kan malkes hurtigere end tidligere.

Er Miljøministeriet til skade eller gavn for landdistrikterne?

Dønningerne efter 1968 medførte en favorisering af den boglige skole. En ny intellektuel klasse opstod, som var nødt til at kassere den mere naturnære og erfaringsbaserede viden for at få lebensraum.

Fra næste uge begynder fremrykningen

Forud for påsken er der behov for at rykke et stort antal grise frem, og det begynder allerede fra næste uge.

Får fast forankring på Falster

Rådgivningsvirksomheden Agrovi, der tæller tre kontorer på Sjælland, har nu købt fast ejendom på Falster og udvider medarbejderstaben.

Stormøde om oversvømmelserne

Mange parcelhusejere, sommerhusejere og landmænd oplever dagligt kampen mod de massive mængder vand, som ikke i tilstrækkeligt omfang bliver håndteret af myndighederne. Der er brug for, at de tager deres ansvar omkring vandløbene alvorligt, og sikrer bedre mulighed for gennemstrømning. Derfor indkalder Landbrug & Fødevarer, Danske Vandløb samt Ålauget GST - Gudenåen - Silkeborg - Tange Sø til stormøde om de massive oversvømmelser, som vi ser landet over.

Jubilæumsdyrskue i Horsens

Der satses igen i år på nye og spændende aktiviteter for gæsterne på Dyrskuepladsen i Horsens.

De første tegn på økonomiske corona-effekter

Var man i tvivl om, at der ville være en vækstmæssig regning at betale for coronavirusudbruddet, så kan nye tal måske overbevise, lyder det fra Nykredit.
Side 1 af 1775 (35496 artikler)Prev1234567177317741775Next