Bæredygtigt Landbrug: Ingen grund til ny vandløbslov

BL-formand Flemming Fuglede er helt enig med miljøminister Lea Wermelin (S) i, at der ikke er behov for en ny vandløbslov til klimatilpasning.

Der er ikke behov for at ændre vandløbsloven for at kunne klimatilpasse og klimasikre vandløbene, da loven allerede rummer mulighed for det i dag. Sådan lød det fra miljøminister Lea Wermelin (S) i sidste uge i et skriftligt svar i Folketinget.

En holdning, der er stik imod anbefalingerne fra det såkaldte Høegh-udvalg, som i 2017 anbefalede, at formålsparagraffen i vandløbsloven bliver udvidet til også at omfatte klimatilpasning

Hos Bæredygtigt Landbrug er man dog fuldstændig på linje med miljøministeren. Her lyder der i stedet kritik af Landbrug & Fødevarer, som i lighed med et væld af andre foreninger har opfordret til, at den snart 40 år gamle vandløbslov bliver moderniseret sammen med den øvrige regulering på vandløbsområdet.

Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede Jørgensen fastslår i sit seneste medlemsbrev, at det kan være en farlig vej at gå med en ny vandløbslov. Danmark har således i forvejen en vandløbslov, der klart siger, forklarer han, at vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

- Landbruget burde stå sammen om at få denne paragraf overholdt – i stedet for at kæmpe for en ny lov, hvor denne formulering kan risikere at blive svækket, skriver Flemming Fuglede Jørgensen i medlemsbrevet.

Strid om ord

I weekendens udgave af Effektivt Landbrug forklarede chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Erik Jørgensen, også, at han mener, at det er helt korrekt, at man godt kan klimatilpasse ud fra den nuværende lov, men i praksis er det ikke nemt.

- Så det er lidt en strid om ord, når det hævdes, at loven er god nok. Men vi mener samlet set, at der er behov for at se på hele komplekset af regler og love. Derfor taler vi om modernisering af vandløbsforvaltningen, snarere end modernisering af vandløbsloven, sagde Erik Jørgensen.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

 

Læs også