Massiv nedbør giver ekstra arbejde i vandløbslaug

Der er flere spændende og relevante indlæg på dagsordenen, når Øvre Suså Vandløbslaug holder generalforsamling.

VANDLØB Det er vigtigere end nogensinde før, at landets vandløbslaug følger vandløbenes tilstand, og sådan er det også for Øvre Suså Vandløbslaug, som tirsdag den 10. marts klokken 18.45 holder ordinær generalforsamling i Herlufmagle-Hallen mellem Næstved og Ringsted.

Foreningens formand, Knud Erich Thonke, kan således konstatere, at der i disse år jævnligt bliver sat forskellige nedbørrekorder. De enorme regnmængder, der forekommer langt oftere end tidligere, skaber tabsgivende oversvømmelser for blandt andet dansk landbrug.

- Vandløbene skal leve op til de regulativer, der er gældende, og være i stand til at bortlede de fornødne mænger vand, påpeger Knud Erich Thonke, som oplever, at det flere steder halter gevaldigt på det område.

- Landets miljøminister (socialdemokraten Lea Wermelin, red.) har for nylig meddelt, at man vælger at aflyse den forventede revision af vandløbsloven, og at den nugældende vandløbslov fra 1982 skal fortsætte. Dermed vil vi tage udgangspunkt i at de nuværende regulativer fra 1982 skal efterleves, så vi får sikret den vandafledning, regulativerne foreskriver, fastslår Knud Erich Thonke.

Nyhed i værktøjskassen

Øvre Suså Vandløbslaug har på generalforsamlingen derfor bedt Erik Blegmand Hansen fra VKST belyse emnet »Behov og krav til opdaterede vandløbsregulativer«, så medlemmerne på det område kan få et bedre overblik.

På årets generalforsamling vil foreningen også præsentere en nyhed i værktøjskassen til at monitorere og kontrollere, at vandløbene overholder de foreskrevne regulativer – nemlig ekkolod-opmåling.

- Denne spændende nyhed, hvor vandløb opmåles med et ekkolod, er en meget billigere løsning end det, der bruges i dag. Det er en langt mere effektiv metode, da man når flere opmålte strækninger pr. dag og hele strækningen på vandløbet opmåles meter for meter.

Steen Rasmussen fra Danske Vandløb vil på generalforsamlingen komme og præsentere, hvordan ekkolod i en jolle har afsløret jyske vandløbs tilstand.

Behov for flere målinger

En anden gæst, som besøger Øvre Suså Vandløbslaugs generalforsamling og som også har interesse i velfungerende vandløb, er Marianne Almindsø Andersen fra Faxe Kommune, der vil holde et indlæg om »Kontrol af spildevand og overløb fra rensningsanlæg i Faxe Kommune«.

Et meget spændene emne som i disse år oplever et større og meget mere tiltrængt fokus – nemlig udledning/overløb fra kommunale rensningsanlæg. Hvor meget vand kommer der fra disse rensningsanlæg og hvad indeholder det vand egentlig – og ikke mindst hvordan påvirker det vandkvaliteten i vandløbet der hvor det lukkes ud?

- Vi mener, der er behov for mange flere målinger af vandet fra rensningsanlæggene, og mere viden om, hvor meget vand, der udledes urenset fra disse anlæg ved overløb. Man bør undersøge, hvordan det påvirker vandløbet, såsom vandkvaliteten og miljøet omkring vandløbet, lyder det fra Knud Erich Thonke.

Læs også