Nye tal viser stort fald i kvælstofudledningen

Nye kvælstoftal for 2020 viser som ventet et markant fald i udledningen i forhold til året før.

Korrigeret for nedbør, så blev der i 2020 udledt 51.000 tons kvælstof til vandmiljøet. Et massivt fald i forhold til året før, hvor der korrigeret for nedbør blev udledt 67.000 tons. Det viser de seneste tal fra en ny Novana-rapport.

Faldet i udledningen har været ventet. I 2019 var udledningen således usædvanligt stor, hvilket skyldtes kombinationen af et efterslæb fra tørkeåret 2018 og et vådt 2019.

Fra miljøminister Lea Wermelin (S), lyder det i en pressemeddelelse, at selvom udledningen er faldet til 51.000 tons, så er det stadigvæk for højt.

- Vi skal passe godt på vores vandmiljø, og vi er fortsat langt fra målet. Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftaleparterne med landbrugsaftalen bekræftede, at vi skal forbedre tilstanden i vores vandmiljø, siger hun.

Hun forklarer, at der skal ske fuld implementering af vandrammedirektivet, hvilket er aftalt i landbrugsaftalen fra for nylig.

- Med aftalen fastlægger vi en betydelig kvælstofindsats frem mod 2027 for at forbedre tilstanden i vores vandmiljø. Og ved et genbesøg i 2023/24 tages der stilling til en resterende indsats for vandmiljøet. Der er et stort og langsigtet arbejde foran os i at skabe et godt vandmiljø for dyr, planter og mennesker, siger  Lea Wermelin.

Læs også