Ny kortlægning: Her er udfordringer for det danske grundvand

Selv om det danske drikkevand er noget af verdens bedste, så er der stadig en række udfordringer. Ny kortlægning afklarer, hvilke udfordringer der er tale om, så de bedre kan håndteres

Vores grundvand, der er kilden til rent vand i hanerne, er under pres fra flere forskellige sider. Det viser en ny kortlægning, som Miljøministeriet netop har offentliggjort.

Kortlægningen viser, at udfordringer som forurening fra sprøjtemidler og andre miljøfarlige stoffer blandt andet presser vores grundvand. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Også såkaldte spøgelsesbrønde, manglende drikkevandsbeskyttelse i bestemte områder og mangel på viden er på listen over udfordringerne for grundvandet i den nye kortlægning.

- Det er tydeligt, at vores grundvand er under pres. Vi har en politisk opgave i at sørge for at sikre rent drikkevand til fremtidens generationer, så man også i fremtiden trygt kan drikke det vand, der kommer ud af hanen. Og for at løse den opgave er det vigtigt at vide præcis, hvor skoen trykker, så vi kan tage fat de rigtige steder, siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen.  

Arbejdet er godt i gang

Flere af udfordringerne, som kortlægningen har identificeret, er allerede i gang med at blive løst. Blandt andet er der afsat 170 millioner kroner kroner til en drikkevandsfond på årets finanslov, der bl.a. gør det muligt for kommuner og vandforsyninger at søge penge til eksempelvis at sløjfe spøgelsesbrønde og opkøbe jord, hvor der for eksempel kan rejses skov, der beskytter grundvandet under jorden.

Desuden landede der tidligere i år en ny sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 med et budget på 368 millioner kroner, hvor blandt andet kontrollen med ulovlige sprøjtemidler blev styrket, og det blev aftalt, at pesticidafgiften omlægges, så det bliver dyrere at bruge de sprøjtemidler, der belaster miljøet mest.

Derudover er der gennemført tre ud af fire massescreeninger af grundvandet for rester af sprøjtemidler, og den sidste gennemføres senere i år. Arbejdet med at beskytte områderne omkring drikkevandsboringerne – de såkaldte BNBO’er – mod forurening af sprøjtemidler er også i fuld gang.

- Kortlægningen viser, at der er mange af udfordringerne, som vi allerede er godt i gang med at håndtere. Alene i år er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en ny sprøjtemiddelstrategi, og vi har sat den nye drikkevandsfond i gang. Men beskyttelsen af drikkevandet løser vi ikke på én dag. Det er et langt sejt træk. Jeg er glad for, at vi med årets finanslovsaftale har fået igangsat så mange initiativer på drikkevandsområdet, som vi har, men arbejdet er bestemt ikke slut, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Læs hele kortlægningen her.

Læs også