Landbruget opfordrer miljøminister til at samle Østersø-landene for at nå kvælstofmål

Vandplanerne bør rettes til, efter at en ny rapport har fastslået, at de danske mål for reduktion af kvælstof visse steder er i strid med reglerne. Det mener Landbrug & Fødevarer, der samtidig opfordrer miljøministeren til at samle sine ministerkolleger fra landene omkring Østersøen for at lave en fælles indsats for vandmiljøet.

Arkivfoto Arkivfoto: Erik Hansen

De danske vandplaner er i strid med de gældende EU-regler flere steder i Danmark. Det er blandt konklusionerne i et internationalt ekspertpanels bidrag til den såkaldte second opinion, der er et kvalitetstjek af de danske vandplaner.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, har læst den nye rapport.

- Vi er samlet set meget tilfredse med ekspertpanelets arbejde. Rapporten bekræfter flere af vores kritikpunkter af det faglige grundlag, som vandplanerne er baseret på i Danmark. I første omgang bør myndighederne rette forkert fastsatte reduktionsmål, så vi arbejder ud fra et korrekt grundlag, siger Thor Gunnar Kofoed.

Konkret konkluderer rapporten, at kvælstof fra udlandet spiller en væsentlig rolle i en del vandområder, og at de danske miljømål i disse områder ikke vil kunne nås uden en større indsats fra vores naboer.

Opfordring til minister

Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer miljøministeren til at indkalde sine ministerkolleger fra landene omkring Østersøen til et møde, hvor Danmark sætter sig for bordenden.

- Vi skal have en effektiv og koordineret kvælstofindsats, der forbedrer vandmiljøet. Vi kan ikke acceptere den nuværende tilstand, siger Thor Gunnar Kofoed, og tilføjer:

- Vi skal gøre noget både nationalt og på tværs af landene. Vi kommer ikke uden om, at meget af det kvælstof, vi døjer med, kommer fra udlandet. Det skal Danmark handle på, og derfor opfordrer vi regeringen til at samle landene omkring Østersøen, så vi kan koordinere indsatser og holde hinanden oppe på at levere resultater.

Thor Gunnar Kofoed bemærker også, at rapporten – modsat påstande fra nogle eksperter i den hjemlige debat – bekræfter, at kvælstof fra andre lande udgør en stor del af kvælstoftilførslen ved en række danske kyster, og at de danske vandplaner bygger på en antagelse om, at Danmark med yderligere reduktioner skal forsøge at kompensere for manglende reduktioner i udlandet.

Sverige og Tyskland er bagefter

Rapporten afslører desuden, at Tyskland og Sverige udskyder deres reduktionsindsatser i ti år eller mere. På den baggrund konstaterer panelet, at miljømålene i Danmark ikke vil kunne nås i 2027.

- Det understreger den indlysende pointe, at havet ikke kender nogen nationalgrænser. Når vores nabolande udleder kvælstof, så transporteres en del af det op til os qua vores geografiske placering. Det er en problemstilling, som miljøministeren bør tage en snak med sine ministerkolleger om. Vi anerkender, at landbruget har et medansvar, men ikke et eneansvar, siger Thor Gunnar Kofoed.

Skal ikke være en undskyldning

Han understreger i samme ombæring, at Danmark fortsat skal være ambitiøs på vandmiljøområdet.

- At andre lande ikke kommer i mål med deres krav, skal naturligvis ikke være en undskyldning for, at vi ikke gør en seriøs indsats her i Danmark. Men en seriøs indsats er netop at se på de forskellige faktorer. Det nytter simpelthen ikke noget, at vi i Danmark opererer med nogle snævre nationale mål, der slet ikke forholder sig til landene omkring os. Indsatserne skal afstemmes og det handler både om landbrug, spildevand og andre presfaktorer i Danmark såvel som landene omkring os, siger Thor Gunnar Kofoed.

Kvælstofudledningen fra landbruget er siden 1990 halveret.

Læs også