Landbruget på vej med flere fjord-analyser

Flere landboforeninger har allerede fået udarbejdet analyser af fjorde og oplande, og andre er på vej med flere, som skal bruges over for politikerne til at få dem til at forstå, at det ikke kun er kvælstof, der har betydning for vandmiljøet.

I slutningen af februar er det forventningen, at der kommer udkast til de nye vandområdeplaner. På forhånd er optimismen ikke stor i landbruget.

Meget tyder således på, at mange års indvendinger om, at der er for ensidigt fokus på kvælstof i planerne, har været for døve øren.

I december præsenterede Aarhus Universitet nemlig en række scenarieberegninger, som alle flytter målstregen for kvæsltofreduktion endnu længere væk end i dag. Miljøstyrelsen har i sidste uge taget tallene til sig og regnet på dem. Her kom det frem, at der bliver behov for at finde indsatser for 15.000 tons kvælstofreduktion i næste periode.

Meldingerne fra miljøminister Lea Wermelin (S) har også utvetydigt gået på, at der skal strammes op, når det kommer til yderligere kvælstofreduktioner.

I landbrugets organisationer har man dog stadig ikke opgivet håbet, så fokus kommer væk fra kvælstof og over på andre presfaktorer og årsager til vandmiljøets tilstand.

Laver analyser

En række foreninger under Landbrug & Fødevarer har således fået Seges til at udarbejde oplands- og fjordanalyser for specifikke områder. Tanken bag er, at det kræver en langt større lokal indsats i de enkelte vandområder, end der – ser ud til – at komme i de kommende vandområdeplaner.

Blandt dem, der har fået udarbejdet fjord- og oplandsanalyser hos Seges, er foreningerne under Velas. Her har Centrovice allerede fået udarbejdet analyser af tre fynske fjorde, og formand Torben Povlsen oplyser i en pressemeddelelse, at analyserne har vist, at fjordene kalder på forskellige indsatser.

- Det er også en vigtig pointe i analyserne, at vandmiljøet i Odense Fjord ikke kan blive bedre ved kun at fokusere på centralistisk kvælstofregulering. Der skal kigges direkte på mere lokal viden, for at vi kan løse opgaven, siger Torben Povlsen.

Også i Horsens Fjord, Vejle Fjord og Hjarbæk Fjord har man fået lavet analyser.

Minirapporter 

Fra Seges oplyser landskonsulent Flemming Gertz, der står for arbejdet med analyserne, til Effektivt Landbrug, at interessen blandt foreningerne for at få lavet analyserne lige nu er så store, at man er gået over til at lave »minirapporter«, så man kan nå rundt alle de steder, hvor der er interesse.

- Analyserne angiver en strategi for, hvilke tiltag man skal anvende for at få fjordene i bedre tilstand. Den er ofte anderledes end den ensidige fokus på kvælstof, som man finder i vandområdeplanerne, forklarer han.

Han fortæller, at analyserne er udarbejdet efter et værktøj, som man hos Seges fik lavet i EU-projektet »WaterCoG«.

Lavede webinarer om analyser

Hos Seges havde man i november og december en række webinarer omkring kvælstofanalyserne med landskonsulent Flemming Gertz.

For Mariager Fjord klik her

For Skive FJord/Hjarrebæk Fjord klik her

Fatale konsekvenser

Frede Lundgaard Madsen, der er formand for Landboforeningen Midtjylland, og som netop har modtaget en analyse for Hjarbæk Fjord, siger, at selvom vi nu er på vej ind i tredje vandplanperiode, og det stadigvæk nærmest udelukkende er kvælstof, som der fokuseres på, så kan man fra landbrugets side ikke tillade sig at give op.

- Med de her analyser kan vi belyse betydningen af de andre presfaktorer. Så skal vi have involveret lokalpolitikere, landspolitikere og grønne organisationer i det her. De her krav, som ligger nu, de får altså fatale konsekvenser for de landmænd, der bor i områderne, siger han.

Han fortæller, at når det kommer til Hjarbæk Fjord, så står man allerede til en braklægning af 30-40 procent af jorden, hvis målene skal nås. Det kan blive endnu værre med de kommende vandområdeplaner.

- Nu kan vi se, at det i næste vandplanperiode står til at blive skærpet yderligere, hvis vi ikke får gjort noget.

Er reelt en sø

- Der er simpelthen ikke to fjorde, der er ens. I bund og grund burde Hjarbæk Fjord jo ikke engang være en fjord. Det burde registreres som en sø, siger han om fjorden, der er lukket af en dæmning mod nord ud til Limfjorden.

Også i Skive Fjord, Ringkøbing Fjord, Mariager Fjord og Karrebæk Fjord har Seges lavet fjord- og oplandsanalyser.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også