Vil trække metan ud af luften med sukker

En glemt forskningsartikel fra 1957 bidrog til idéen om at få et kulhydrat til at trække drivhusgassen metan direkte ud af luften. I et nyt projekt går forskere fra SCIENCE på Københavns Universitet nu i gang med at undersøge potentialet.

Metan er 86 gange kraftigere end CO2 og en af de helt store årsager til den globale opvarmning.

Man anslår at metan udgør 30 procent af den samlede globale opvarmning fra gasser. Metan udledes i megatons fra den animalske produktion i landbruget og fra mange industrielle processer. Men tænk hvis man med noget så simpelt som sukker - eller kulhydrater - kunne trække det ud af luften og bremse den globale opvarmning og klimaforandringerne.

Netop det har forskere fra Kemisk Institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE sat sig for at undersøge i et nyt forskningsprojekt finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Her skal de forsøge at gøre et særligt kulhydrats evne til at binde metan så stærk, at det kan trække metan ud af luften omkring os. Noget som i dag ikke er muligt.

- Kulhydratet samler metanen op ved at binde det til sig og indkapsle det i en lille ring. Men metangassen består af nogle meget små molekyler, som er svære at fange, så bindeevnen hos kuldratet skal være stærk, og den skal vi forbedre. Første skridt er at forstå processen til fulde, men jeg tror, at der er en gode chancer for at vi kan lykkes med at få det til at fungere i en nærmere fremtid, siger professor Mikael Bols fra Kemisk Institut, der leder projektet.

Af og til kan det godt betale sig at dykke ned i historiebøgerne, når man leder efter nye løsninger på problemer. Således gik professor Mikael Bols også på jagt i forskningslitteraturen efter beskrivelser af opsamling af metan, før han og hans studerende gik i gang med projektet.

Her dukkede der et studie op fra 1957, hvor tyske forsker påviste, at et kulhydrat kaldet a-cyclodextrin kunne binde metan og flere andre gasser i et laboratorieforsøg.

Projektet løber de næste tre år og har modtaget 2,8 millioner kroner i støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond. Projektet er ét blandt i alt 37 forskningsprojekter, der er valgt ud som de bedste og mest nybrudsskabende idéer blandt 337 ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond inden for grøn forskning.

Fakta om metan:

Metan, som er hovedkomponenten af naturgas, er en drivhusgas, der er ca. 86 gange kraftigere end kuldioxid (CO2).

Den produceres i megatons-skala ved mange industrielle og landbrugsmæssige processer hvor der sker udslip eller udledning til miljøet.

Således udledte olie- og gasindustrien på verdensplan lidt over 70 megatons metan i atmosfæren i 2020.

Man anslår at metan udgør 30% af den samlede globale opvarmning fra gasser.

Læs også