Nyt værktøj skal gøre landmanden bedre til at lægge gødningsplaner

Med over 7,5 millioner kroner i tilskud vil et nyt projekt under GUDP kaldt »Anakorn« kortlægge næringsbehovet i udvalgte kornafgrøder, opstille et smidigt tolkningssystem og give landbrugeren et effektivt værktøj til planlægning af gødskning.

For at analyseværktøjet skal blive anvendeligt for landbrugeren, er det ikke nok, at det fortæller, hvilke næringsstoffer en plante mangler. Det skal også kunne fortælle, hvor meget planten mangler. Men det kræver, at man kender grænseværdierne for næringsstoffer i afgrøderne.

Derfor skal Københavns Universitet, som projektpartner, undersøge de kritiske niveauer for næringsstoffer i kontrollerede forsøg. Når de kendes, vil Anakorn have et sammenligningsgrundlag til vurdering af kernanalyserne.

Næste trin i projektet bliver at udvikle en billig og effektiv metode til kerneanalyse.

I projektet samarbejder Seges Innovation, Foss, Københavns Universitet og Danish Agro. Anakorn forventer at have et markedsklart produkt ved projektets afslutning i 2025. 

Læs mere om Gødskning

Hold dig opdateret om de afgørende nyheder inden for gødskning. Udforsk ny teknologi og lad dig inspirere af de mest bæredygtige og effektive metoder i branchen.

Læs mere her

Læs også