Den digitale landbrugskarl: Kunstig intelligens skal hjælpe med landmandens planlægning

På de store bedrifter rundt om i landet går meget af landmandens tid ofte med koordination og planlægning af arbejdsopgaver. Den opgave forsøger to unge iværksættere fra København at løse med en kunstig intelligens, KARL, der ved hjælp af en række datakilder kan aflaste landmandens planlægning og samtidig give de bedste udsigter for alle markopgaver, der kræver maskiner.

Bondemanden, han har altid travlt på sin bondegård. Hver gang han vil ta ' et lille hvil, er der tusind ting at gøre.

Sådan starter Povl Kjøllers kendte børnesang, og der kan faktisk være noget om snakken. De store landbrugsbedrifter, der nemt kan have en 20 personer ansat, har en lang række arbejdsopgaver, og det kræver et kæmpe organisationsarbejde at få fordelt arbejdsopgaverne med rette tid og sted.

Det er den problemstilling, som to unge iværksættere fra København nu vil forsøge at komme til livs.

På Enghavevej 80C i København ligger iværksættermiljøet DISIE (Danish Institute for Sustainable Innovation & Entrepreneurship) – samme rammer, der har huset Tænketanken Frej de seneste år. Det er her, at vi møder Laura Asta Rendboe og David Alexander Wollesen, der står bag udviklingen af en kunstig intelligens, der skal gøre livet lettere for landmænd i Danmark.

KARL er født

Laura Rendboe er uddannet i Digital Design og Kommunikation fra IT-Universitetet, og David Wollesen er uddannet i Software Development & Technology fra samme universitet. Det var på universitetet, at deres veje krydsede, da David Wollesen var i færd med at udvikle en app til at hjælpe sin fætter, som er landmand.

Her fandt han ud af, at problemstillingen med planlægning og koordinering var et generelt problem i landbruget.

- Det startede med, at jeg ville forsøge at løse hans koordinationsproblemer med en enkelt app til ham. Men i og med at Laura kom med ind og var god til at hjælpe ved at snakke med andre landmænd end min fætter, fandt vi ud af, at der også var andre behov. Så derfra besluttede vi os for at skabe en fuld platform, man kunne sælge til flere, fortæller David Wollesen.

Det blev startskuddet til platformen, der er en kunstig intelligens, de har valgt at kalde for KARL.farm – samme navn på virksomheden, hvor Laura Rendboe er CEO, og David Wollesen er CTO.

Ifølge stifterne er KARL tiltænkt som en enhed, der ville kunne integreres i de velkendte farming management systemer, som mange landmænd i forvejen anvender. KARL planlægger et optimalt udførelsestidspunkt, baseret på vejr- og jordforhold - holdt op imod afgrødespecifikke behov, samtidig med at det skal gå op med medarbejder- og maskintilgængelighed. Alt sammen fuldautomatisk gennem farming management systemerne.

- Koordination og administration er vores fokus, men andre elementer som reguleringer og deadlines, som landmænd skal leve op til og huske er også inden for KARLs målsætning. Eksempelvis konsekvenser for hvis man glemmer at så efterafgrøder, er noget af det, der tilføjer til den kompleksitet om at planlægge og udføre opgaver, og som spilder landmandens ressourcer. Det er nogle af de ting, vi vil forsøge at løse, fortæller Laura Rendboe.

Den moderne KARL på gården

At navnet netop faldt på KARL, er ikke en tilfældighed. De to stiftere er nemlig meget bevidste om hvilke konnotationer, der skabes, når man hører ordet »karl«.

- Karlen på gården var jo en ung mandlig assistent på godt gammelt dansk, så for os er KARL ham, der assisterer landmanden, ligesom den unge mand var i gamle dage. Det, der egentlig startede som en sjov lille farjoke, har samtidig en historie, man måske kunne tage med til udlandet på et tidspunkt, lyder det fra Laura Rendboe med slet skjult forhåbning om at kunne bringe KARL udover Danmarks grænser en dag.

Denne moderne, digitale karl har ifølge iværksætterne til formål at holde øje med hele den kontinuerlige proces på bedriften og spare tid og ressourcer. Ud fra de bedrifter, de har snakket med, har de regnet ud, at landmanden kan spare 75 procent af den tid, der bruges på ren planlægning og koordinering. Dermed vil KARL være både bæredygtigt for profitten såvel som det psykiske velvære.

Karlen på gården var jo en ung mandlig assistent på godt gammelt dansk, så for os er KARL ham, der assisterer landmanden, ligesom den unge mand var i gamle dage. Det, der egentlig startede som en sjov lille farjoke, har samtidig en historie, man måske kunne tage med til udlandet på et tidspunkt.

- Laura Rendelboe, CEO KARL.farm

En del af første bølge hos Farmbrella

KARL.farm er, foruden at være del af DISIE, også en af de første startups, der blev inkluderet i Farmbrellas nye inkubatorprogram, Farmhub Invest. I Farmhub Invest hjælper Farmbrella opblomstrende virksomheder med tilknytning til landbruget med at danne netværk, få en indsigt i branchen og hente investering fra de rigtige partnere.

Ifølge Christina Elgaard, der er adm. direktør i Farmbrella og leder af inkubatorprogrammet, var KARL.farm selvskrevet til at være en af de første startups i forløbet.

- Vi kigger på flere parametre på de kandidater, der vil i betragtning. Blandt andet kigger vi på, om de har lavet et produkt, der er innovativt og har en nyhedsværdi, og det har vi vurderet, at KARL.farm har, fortæller Christina Elgaard og fortsætter:

- Den anden del er, om det er en skalerbar virksomhed, og det mener vi også, at den er. Vi tror på, at de kan sælge det her i hele verden, og så er det også et team, som, vi tror, kan lykkes med det her gode produkt. Det er noget, man ikke har set i branchen før.

Den adm. direktør uddyber, at fordi de selv er iværksættere i Farmbrella, kender man til rejsen. Derfor er det deres fornemmeste opgave at klæde startups så godt på som muligt, så de kan komme ud over stepperne.

 

Stadig i voksealderen

KARL kan rigtigt mange ting – på papiret i hvert fald. Som kunstig intelligens har KARL vist sig at kunne regne rigtigt ud fra de forsøg, som de to stiftere har foretaget.

For selvom de to stifteres »baby« viser lovende resultater, så skal den stadig testes af i praksis.

- Vores største bekymring her og nu er, om han rent faktisk fungerer i praksis. For han (KARL, red.) kan godt regne rigtigt, og vi kan lære ham alt muligt. Men fungerer det i praksis hos landmanden, og tør landmanden også at smide kontrollen? Det er den barriere, vi skal ud over – tør landmanden stole fuldt ud på KARL? lyder det fra David Wollesen.

Han bakkes op af sin partner, der også er lidt bekymret for, om nok ville tage imod KARL med åbne arme.

- Vi ved jo, at der er mange landmænd, som stadig har lidt teknologiskepsis, så det er altid en barriere at komme udover. Når man skal udover sine egne beslutninger og overlade det til en enhed som KARL, kræver det tilvænning, fortæller Laura Rendboe.

For stifterne af KARL.farm er det imidlertid ikke uventet, at der i løbet af den egentlige testfase vil være nogle børnesygdomme.

Store forældreambitioner

Under interviewet bliver der malet et billede af KARL som et barn i børnehaveklasse, der stadig mangler at lære nogle basale ting endnu, selvom han er hamrende intelligent. Og som et lille menneskebarn skal KARL også blot ud at prøve nogle ting af og blive dygtigere med tiden.

Så selvom der endnu er noget tid til, at KARL kan flyve fra reden, er hans »forældre« slet ikke i tvivl om den kunstige intelligens’ applikationsmuligheder.

Spørger man Laura Rendboe, ser hun KARL som et reelt middel til et mere robotbaseret, autonomt landbrug.

- Vi har bygget ham sådan, at der som sådan ikke er nogen begrænsning på, hvad han kan lære. Vores vision ligger dog klart i at fuldautomatisere det og integrere det i robotter, så robotterne bliver selvkørende, baseret på det data, som KARL har, siger hun.

Faktisk har en storbedrift i Kaliningrad i Rusland vist interesse i KARL netop med robotintegration in mente. Her mente man, at markedet er meget mere frugtbart, end det er i Danmark.

Ikke desto mindre har de to iværksættere ikke tænkt sig at skynde på noget. Udviklingen med KARL er godt på vej, og der findes ingen genveje.

- Det er fundamentet, vi er i gang med, før at vi kan bygge oven på. Det ville være så dumt at lave alt for mange ting på én gang, for så bliver vi aldrig gode til det vi gerne vil, fortæller David Wollesen og afslutter:

- Vi er dog ikke startet på selve integrationen endnu, men vi har nogle kandidater i pipeline. Vi kan ikke sige hvem endnu, men det bliver en af de anvendte apps i Danmark.

Læs også