KHL udlodder stor del af overskuddet til landmænd

Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) lander et flot overskud på 3,2 millioner kroner i 2021 og sender 2,7 millioner kroner retur til medlemmerne.

- På trods af Corona-udfordringerne har vi haft et godt år i KHL. Det er positivt, at foreningen igen præsterer et overskud, og at det ganske direkte kommer det enkelte medlem til gode. Og samtidig er medlemstallet status quo, hvilket er ret enestående for en dansk landbrugsforening anno 2022. KHL er spillevende med en sund, velsmurt rådgivningsforretning og en skarp landbrugspolitisk profil, siger KHLs formand Hans Damgaard.

Overskuddet ryger retur til medlemmerne via udlodning. Udlodningen andrager ni procent af de købte ydelser i 2021 for økonomi, planteavl, miljø, teknologi og fjerkræ. 

Samtidig glæder Hans Damgaard sig over, at det lysner flere steder i dansk landbrug.

- Der er altid driftsgrene, som er særligt udfordret. Det gælder lige nu ikke mindst svineproducenterne, mens det heldigvis lysner for flere andre animalske driftsformer samt planteavlerne. For foreningen har Corona’en betydet hjemmearbejde for mange medarbejdere og et lavere aktivitetsniveau i forhold til medlemmerne. Men vi kommer stærkt igen, og hvor var det dejligt, at vi - før Corona’en igen lukkede landet ned - nåede at holde et brag af en høstfest for KHLs medlemmer og ansatte. Det lunede i en udfordrende tid, og fra bestyrelsen skal lyde en velment tak for den ekstraordinære indsats, KHLs medarbejdere har ydet også i 2021, siger KHL-formanden.

Læs også