25 år i Patriotisk Selskab

Økonomirådgiver Vathsala Varnakulasingam har 25-års jubilæum hos Patriotisk Selskab den 1. september.

Vathsala arbejder blandt andet med skatteregnskaber, årsrapporter, bogføring og budgetopfølgning, men har også flair for digitalisering. Med sin erfaring og sit brede kendskab til flere regnskabssystemer har hun hjulpet flere kunder i gang med elektronisk bogføring. Bag sig har hun en kontoruddannelse med regnskab som speciale, suppleret med diverse akademi- og merkonomfag.

Læs også