Millionunderskud i skovdyrkerforening

2022-regnskabet fra Skovdyrkerforeningen Øerne a.m.b.a. viser tilbagegang og en bundlinje på -3,21 millioner kroner.

Sidste år var resultatet positivt: 1,13 millioner kroner.

Det negative årsresultat kan delvis forklares ved en negativ driftsindtjening (resultat før finansielle poster), som er på -3,97 millioner kroner for året. Afkastningsgraden er på -8,42 procent (3,0 procent året før).

Selskabets balance er faldet fra 57,1 millioner kroner til 47,1 millioner kroner i 2022.

Den kortfristede gæld er 41,2 millioner kroner, mens likviditetsgraden lyder på 110 procent – cirka samme niveau som sidste år.

Egenkapitalen er faldet fra 8,04 til 4,82 millioner kroner, mens soliditetsgraden lyder på 10,24 procent.

Skovdyrkerforeningen Øerne har reduceret gælden til 42,3 millioner kroner i løbet af året.

Læs også