Ung iværksætter på banen med nyt netværk

Frederik Petersen kaster sig ind i arbejdet med at samle fødevaresektoren og har netop udvidet netværksgruppen Fomento med endnu en gren - »Fomento Future Food«.

Et af Fomentos tidligere arrangementer. I alt er der 30 unge mennesker tilmeldt indtil videre. Privatfoto

Frederik Petersen er ikke typen, der ligger på den lade side, når der er tale om at få ideer og have lyst til at udvikle dem. Således har han netop udvidet netværksgruppen Fomento med endnu en gren »Fomento Future Food« – Fremtidens fødevarer.

- Jeg grundlagde Fomento i januar 2022. Da var det tænkt som et netværk for unge mellem 25 og 40 år i forhold til karriereudvikling.

- Efter at have været en del af Landboungdoms bestyrelse i mange år, trængte jeg til nye udfordringer, og der fandt jeg hurtigt ud af, at jeg manglede et andet professionelt ungt netværk inden for landbrugssektoren.

- Det jeg efterspurgte, var der ikke. Så nu har jeg startet det selv, forklarer han og fremhæver, at der i dag er 30 medlemmer fordelt på tre grupper med cirka 10 i hver.

Interessen for plantebaserede fødevarer vokser

Fomento Future Food er kommet til, fordi Frederik Petersen flere gange det seneste år har noteret sig, at interessen for plantebaserede fødevarer vokser.

- Senest ved Folketingsvalget, blev plantebaserede fødevarer nævnt gang på gang. Jeg hørte flere sige, at landbruget står med et guldæg, hvis vi forstår at udnytte det. Det er fremtidens fødevarer, vi taler om her, og det skal vi unge være en meget tydelig del af.

Vi skal finde en vej for landbruget

Frederik Petersen fremhæver, at han drømmer om en samlet fødevareklynge, hvor der er skabt synergi mellem de forskellige sektorer.

- Jeg er netop fyldt 25 år og tilhører dermed fødevaresektorens fremtidige generation. Det er os, der skal have dansk landbrug til at lykkes, og til at lykkes langt ind i fremtiden. Vi skal finde en vej, vi kan følge sikkert og med god samvittighed.

De afgørende afgrøder

Afsættet er, at man i netværksgruppen »Fomento Future Food« skal blive klogere på dansk fødevareproduktion og de produkter, som muligvis vil blive en del af det økonomiske grundlag for produktionen af fødevarer.

- Dog mangler vi stadig løsninger, vi mangler afsætningsgrundlag, vi mangler viden og vi mangler et generelt bredere og større knowhow på området, siger Frederik Petersen.

Nyder arbejdet med mennesker

- Fomento er rendyrket iværksætteri, skabt ud fra en simpel ide om nyskabelse og en drøm om en fremtidig udvikling af unge mennesker i det danske fødevareerhverv.

- Jeg elsker at lære andre mennesker at kende. Nyder at dyrke mit netværk og opleve god sparring i forhold til job og fremtidsmuligheder – både menneskeligt og fagligt. Det er det, der driver mig frem og giver mig energien til at udvikle.

- Men jeg kunne selvfølgelig ikke gøre det uden en forstående familie og en god sparringspartner i min kæreste Karina. Så det er jeg taknemmelig for at have, slutter Frederik Petersen.

Fomento - Vidensdeling i højsædet

Siden 2021 har Fomento arbejdet med unge mennesker mellem 25 og 40 år, der alle arbejder inden for fødevaresektoren.

For holdet bag Fomento ser man derfor ikke kun Fomento som en virksomhed, der udbyder netværk, men også som en virksomhed, der vil være med til at skabe den fremtidige generation i den danske fødevaresektor.

Den seneste streng i gruppen »Fomento Future Food« er kommet godt fra start, og melder på nuværende tidspunkt om rigtig god tilslutning.

- Formålet med netværksgruppen er, at vi skal være undersøgende. Vi skal ud at undersøge muligheder for afsætning, dyrkning, forarbejdning, produkter, muligheder og fremtiden. Det skal vi gøre igennem møder med relevante personer og virksomheder, besøg på virksomheder, »sit and talks« og faglige oplæg. Vi skal sparre med hinanden, dele erfaringer, blive klogere, blive mere innovative og selvfølgelig drikke en masse god kaffe, siger facilitator af netværket, Frederik Petersen.

Netværksgruppen består af 10 unge fødevareproducenter i aldersgruppen 25-40 år, som i et undersøgende netværk skal finde frem til løsninger for fremtidens fødevarer. Fomento har hidtil beskæftiget sig med netværksgrupper med emner som personlig udvikling, karriereudvikling og vidensdeling, men melder sig nu også på banen sammen med unge fødevareproducenter i kampen om at finde fremtidens fødevarer.

Frederik Petersen

25 år

Syv års erfaring i facilitering af unge mennesker gennem LandboUngdom

Faglært landmand og produktionsleder

Arbejder hos Brødr. Ewers

Suppleringsuddannelser indenfor salgspsykologi og ledelse

Læs også