Arla investerer 600 millioner i sønderjysk mejeri

Branderup Mejeri skal udbygges for at kunne følge med efterspørgslen efter mozzarellaost. Derfor investerer Arla nu 600 millioner i udbygningen.

De første streger er allerede slået på tegningerne, og i begyndelsen af det nye år begynder udvidelsen på Branderup Mejeri i Sønderjylland til knap 600 millioner kroner. Det er en udvidelse, der udadtil måske ikke vil se ud af så meget, men indadtil vil udvide mejeriets mælkeindvejningskapacitet, mælkesilobeholdning, mælkebehandlingsområde, lagerkapacitet og tilføje en osteproduktionslinje. 

Alt det øger kapaciteten med 500 millioner liter mælk årligt, svarende til 53 millioner kilo mozzarella. Den store mængde ekstra ost mere end fordobler den nuværende mozzarellaproduktion, så der fremover bliver produceret 91 millioner kilo mozzarella på Branderup Mejeri årligt. Samtidig skal der ansættes 25 nye medarbejdere på mejeriet.

- Vi er stolte af vores produktion af højkvalitets-mozzarella her på Branderup Mejeri og det er en meget glædelig begivenhed at en stigende efterspørgsel på vores produkter nu gør, at vi skal mere end fordoble vores produktion. Det er med til at skabe fremtidens mejeri og jeg glæder mig på vegne af Arla, mejeriet og landmændene, siger Rene Nørgaard, der er senior director for Arlas mozzarella produktion.

Han glæder sig især på lokalområdets vegne, fordi der skal bruges 25 nye kollegaer i forbindelse med den øgede kapacitet.

Bæredygtig udvidelse

Den store investering i udbygningen betyder også en stor investering i den nyeste teknologi, der også skal være bæredygtig. Mejeriet vil fremover stå for en kraftig reduktion i vandforbruget, idet vandet genbruges i alle led, og udvidelsen forberedes til kommende, grønnere energiformer.

- I Arla arbejder vi med bæredygtighed i alle led af mejeriproduktionen fra gården til forbrugeren. Det ansvar påtager vi os også på Branderup Mejeri, og derfor sigter vi målrettet mod at genbruge så meget vand som overhovedet muligt og vil anvende nyeste energioptimerede udstyr ved udvidelsen, siger Rene Nørgaard.

Fokus på genbrug af vandet og andre produktionsforbedringer er endnu et skridt på vejen mod Arlas klimamål om at reducere den samlede CO2-udledning med 30 procent inden 2030, sammenlignet med 2015, og at blive fuldstændig CO2 neutrale i 2050.

Designfasen af byggeriet er i fuld gang, og selve arbejdet påbegyndes i begyndelsen af 2020. Udbygningen af Branderup Mejeri forventes færdig i sommeren 2021. 
 

Læs også