bannerPos

Danish Crown genoptager planlægning af nyt hovedkontor

Der er mangel på kvadratmeter på Danish Crowns nuværende hovedkontor på Marsvej 43, og bygningen står over for en totalrenovering.

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
25-05-2020 09:56
Hvis alt går efter planen, er Danish Crowns nye hovedkontor indflytningsklar ultimo 2022, men først venter nedrivning af en nedlagt pølsefabrik og en udbudsrunde på det nye byggeri.

Alle Danish Crowns medarbejdere i Randers skal samles i et nyt hovedkontor på Tulipvej, hvor Danish Crown Foods allerede har sin administration i dag.

Det står klart, efter at bestyrelsen har vedtaget en plan for opførelsen af et nyt hovedkontor på den grund i Randers, hvor der i dag ligger en tidligere pølsefabrik, som ikke længere er i brug.

Planen er, at pølsefabrikken skal rives ned, og at der i stedet skal opføres et nyt og moderne hovedkontor, som sammen med Danish Crown Foods’ nuværende bygninger på Tulipvej 1 i Randers skal udgøre koncernens nye hovedkontor.

Bestyrelsen har nu godkendt, at Danish Crown begynder nedrivningen af pølsefabrikken på Tulipvej 3 og sender projektet i udbud. Nedrivningstilladelsen er givet fra Randers Kommune.

Mangel på kvadratmeter

- Vi har en strategi om at arbejde mere som en samlet virksomhed. Selv om begge hovedkontorer i dag er i Randers, skal man køre mellem de to. Det vil give en masse synergier at samle medarbejderne på de to adresser, fordi der ofte er mange overlap mellem arbejdsopgaverne, siger Group COO Preben Sunke.

Derudover er der mangel på kvadratmeter på Danish Crowns nuværende hovedkontor på Marsvej 43, og bygningen står over for en totalrenovering.

Beregninger har ifølge Danish Crown vist, at der ikke er den store forskel på at renovere bygningerne på Marsvej 43 og at bygge et helt nyt hovedkontor, som samtidig har mere plads.

- Marsvej 43 er fyldt helt op, og der er et behov for flere mødelokaler, som ganske enkelt ikke er muligt. Vi flyttede ind på Marsvej i starten i 1991, og byggeriet står nu foran en totalrenovering. Når vi bygger nyt, får vi besparelser på energi, vi sparer penge på vedligeholdelse, vi kommer til at udnytte synergier mellem funktioner bedre, og vi har allerede grunden. Sidst, men ikke mindst, kan vi sælge bygningen på Marsvej, så reelt betyder det, at omkostningerne ved at bygge et nyt hovedkontor vil være stort set det samme som at renovere de eksisterende bygninger, siger Preben Sunke.

Hvordan det nye hovedkontor kommer til at se ud, er uvist, da hele projektet bliver sendt i udbud, hvor de inviterede også kommer med et bud på arkitekturen. Danish Crown har dog nogle krav og ønsker til det nye hovedkontor.

- Selv om det hele bliver sendt i udbud, er der nogle krav og ønsker fra vores side. Det er f.eks. en kantine med åbent køkken og et showkøkken, der kan bruges til blandt andet kundearrangementer. Det skal være i stueetagen, hvor vi gerne vil vise vores identitet tydeligt frem. De øverste etager skal være arbejdspladser. Derudover har vi et ønske om, at de to bygninger – den nye og Danish Crown Foods’ nuværende hovedkontor – bliver forbundet på en eller anden måde, siger Preben Sunke.

Preben Sunke fortæller, at man håber, at det nye hovedkontor er indflytningsklar ultimo 2022, men det hele kommer til at afhænge af, hvor lang tid, de forskellige processer som nedrivning, udbud osv., kommer til at tage.

aldo

Gamle bygninger kræver vedligehold

Selvom landbrugene og de nye staldbygninger bliver større og større, er det vigtigt at bevare de gamle og mindre avlsbygninger som et vidne om landets stolte landbrugstraditioner.

Nyt fodertilskud har ført til friske søer og flere grise

- Når vi får tre grise mere igennem pr. årsso inklusiv de managementmæssige tiltag, så har det værdi. Sådan lyder ordene blandt andet fra en fynsk svineproducent, der i snart et år har tilsat fodertilskuddet EP199 i drægtigheds- og diegivningsperioden.

USDA overrasker prisstærkt

For en gang skyld overrasker det amerikanske landbrugsministerium med en prisstærk WASDE-rapport for blandt andet hvede. Det ser derfor stadig ud til, at hvedeprisen kan gå yderligere op til trods for den igangværende europæiske hvedehøst.

Så er kornhøsten i gang på Sydvestfyn

Som et af de første steder i Danmark tog Henrik Banke og hans far, Jørgen Banke, som tilsammen ejer Ebberup Maskinstation på Sydvestfyn, i dag hul på høst af deres vinterbyg.

Sparker gang i multifunktionel jordfordeling

De første tre projekter med multifunktionel jordfordeling kan nu starte op, efter at Landbrugsstyrelsen har givet tilladelse til tre projekter. I alt forventes det, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

Forudser normal svensk høst

Svenske Lantmännen forudser, at den svenske korn- og oliefrøhøst i år bliver på 6,1 millioner tons, hvilket er på et normalt leje.

Landbruget kræver svar om kloakvandet i Limfjorden

Nu vil landboforeningerne LandboNord, Agri Nord, LandboThy og Landboforeningen Limfjord have klarlagt, hvor mange næringsstoffer, blandt andet kvælstof og fosfor, der er i udledningerne fra kommunerne. Det vil de, efter det er kommet frem, at flere kommuner udleder urenset spildevand direkte i Limfjorden.

Et lille håb om fælles løsninger og intern enighed

På LandboNords generalforsamling, der i år foregik digitalt, lagde formand, Niels Vestergaard Salling, vægt på vigtigheden af fælles løsninger med blandt andre DN, mens der internt i landbruget er brug for fælles fodslag.
Side 1 af 1874 (37477 artikler)Prev1234567187218731874Next