Noteringerne træder vande

Det europæiske slagtesvinemarked træder fortsat vande. Noteringerne i EU-landene er med få undtagelser uændrede.

Det europæiske slagtesvinemarked står stille. Noteringerne i EU-landene er med få undtagelser uændrede.Udover i Tyskland meldes der også om stabile noteringer i Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Østrig og Spanien. De hidtil høje temperaturer resulterer i lavere vækst og dårligere daglig tilvækst. Det, som i tidligere, »normale« år førte til et knapt levendeudbud, hjælper i øjeblikket med til at få afviklet den udbudspukkel på levendemarkedet, som der stadig er i Tyskland. I Østrig, derimod, er udbuddet af slagteklare svin ifølge den østrigske producentforening VLV endda meget lavt og udgør kun 85 % af udbuddet som typisk står til rådighed, skrver Danske Svineproducenter i en pressemeddelelse.

Mens slagteriet Tönnies efter fire ugers nedlukning har kunnet hæve slagtningerne successivt gennem de seneste uger, står Danish Crowns slagteri i den danske by Ringsted fortsat stille. Men ifølge medierne mener man, at produktionen dér vil begynde igen på fredag.

Der er generelt positive signaler omkring eksporten af svinekød til Kina. Ifølge Mercolleida (et spansk landbrugsfagligt medie) kompenserer svinekødseksporten til Kina i år for det spanske forbrug på hjemmemarkedet, som i år ligger under, hvad man forventede. Pga. coronaen er der færre turister i landet end i tidligere år. Grundlæggende rapporterer forskellige markedsinteressenter fra forskellige lande om et stort behov og en tydelig efterspørgsel fra Kina.

I Italien ses en dynamisk efterspørgsel på hjemmemarkedet, og priserne på slagtesvin kommer sig fortsat. Fra Storbritannien og Irland meldes der om let svage tendenser.På det tyske slagtesvinemarked skrider afviklingen af udbudspuklen stadig fremad. Sommerferien lakker mod enden, og forholdet mellem udbud og efterspørgsel ser ud til fortsat at bevæge sig mod normaliteten. Hvad angår omsætningen er der endda enkelte steder, hvor der kortvarigt er mere luft.

pj

Læs også