Husk rate-ansøgning om tilskud til privat skovrejsning

Man skal huske at søge om 2. rate af sit tilskud til privat skovrejsning senest 8 år efter, at man har søgt om 1. rate af sit tilskud.

SKOVREJSNING Hvis man har tilsagn om tilskud til privat skovrejsning, får man udbetalt sit tilskud i to rater. Man skal selv søge om at få udbetalt sit tilskud, når man er klar, lyder anvisningen fra Landbrugsstyrelsen. 

Man søger om udbetaling af 1. rate, når man har plantet træerne. Man kan få udbetalt 2. rate af tilskuddet, når træerne har nået en højde på 1 meter, og skovrejsningsprojektet er færdigt. Man skal søge om udbetaling af 2. rate af tilskuddet senest 8 år efter, at man søgte om udbetaling af 1. rate. 

Der er i nogle få tilfælde sket en udbetaling af 2. rate af tilskuddet, selvom der er søgt om udbetaling op til 1 år efter fristen. Det er ikke længere muligt fra 1. januar 2021.

Hvis man har overskredet fristen med op til 1 år og vil søge om udbetaling af 2. rate af sit tilskud, skal det derfor gøres inden 31. december 2020. Efter den dato kan tilskuddet ikke længere udbetales, hvis der er ansøgt for sent.

Man kan dog altid søge om fristforlængelse, hvis ens projekt ikke er afsluttet, selvom der snart er gået 8 år, fra man søgte om udbetaling af 1. rate af tilskuddet – det skal dog gøres inden fristens udløb, og der skal redegøres for årsagen til forsinkelsen af projektet, samt et nyt tidspunkt for, hvornår projektet kan afsluttes.

jba

Om tilskud til privat skovrejsning

-      Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU.  

-      Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande på privatejede landbrugsarealer.

-      Sekundært har den til formål at etablere nye skove, som beskytter drikkevandsressourcer eller binder kulstof.

Læs også