Fødevarestyrelsen hæver kontrolgebyrer

Fra 1. januar stiger en række gebyrer for blandet andet slagterier, eksportører af levende dyr og fødevarevirksomheder.

Fra nytår vokser den regning, som blandt andet slagterier, eksportører af levende dyr og en række fødevarevirksomheder skal betale for Fødevarestyrelsens kontrol.

- Med gebyrstigningerne sikrer Fødevarestyrelsen, at alle virksomheder betaler deres andel af udgifterne ved den offentlige kontrol i overensstemmelse med statens regler. I alt får virksomhederne gebyrstigninger for omkring 40 millioner kroner i 2020, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

Udgifterne bliver fordelt på virksomhederne, afhængigt af, hvor meget de bliver kontrolleret.

Fra nytår får eksportører af levende dyr derudover gebyrstigninger på omkring 20 millioner kroner. Gebyrerne skyldes, at regeringen har besluttet at forlænge kontrollen med dyretransporter ud af landet. Stramningerne kommer, fordi der gennem flere år har været problemer med at overholde reglerne blandt vognmænd og eksportører.

mip

Områder omfattet af gebyrændringer

 • Opfølgende kontrol i fødevarevirksomheder
 • Import af fødevarer mv. fra tredjelande/eksport til tredjelande
 • Opfølgende kontrol på veterinærområdet/dyrevelfærd  
 • Kontrol vedr. syn af dyr, der eksporteres
 • Kontrol af logbøger ved eksport af levende dyr
 • Autorisation af transportvirksomheder til transport af dyr
 • Kontrol vedr. biprodukter, fiskemel, fjerkræproducenter mv.
 • Godkendelse af stoffer til fødevarer
 • Kontrol af transportører, der transporterer letfordærvelige fødevarer
 • Kontrol af hundekenneler
 • Kontrol i store og små slagterier
 • Kontrol i kødvirksomheder med hyppigt tilsyn
 • Kontrol i slagtekyllingebesætninger (fra 2021)
 • Kontrol med fiskevirksomheder i Grønland

Uddrag af bekendtgørelsen

1) Virksomheder, hvor slagtning af husdyr eller opdrættet vildt finder sted, eller hvor slagtemæssig behandling af nedlagt vildt finder sted, betaler 14,89 kr. pr. ton kød
2) Akvakulturbrug hvor der produceres fisk betaler 23,85 kr. pr. ton nettoproduceret fisk. Ved nettoproduktion forstås vægten af fraførte fisk fratrukket vægten af tilførte fisk. Animalske biprodukter indgår ikke i nettoproduktionen
3) Virksomheder, der modtager mælk af husdyr direkte fra mælkeproducenter med henblik på anvendelse som fødevare, betaler 0,18 kr. pr. 1000 l uforarbejdet rå mælk
4) Ægpakkerier og hønsehold, hvorfra æg sælges direkte til konsum, betaler 10,75 kr. pr. ton æg produceret eller pakket i virksomheden

Læs også