Styrelse har rettet op på fejl og mangler i forvaltningen af sprøjtemiddelområdet

Kammeradvokaten har nu afsluttet gennemgangen af Miljøstyrelsens forvaltning af sprøjtemiddelområdet, som blev igangsat af miljøministeren efter kritik fra Rigsrevisionen.

Kammeradvokaten konkluderer i en ny rapport, at de tilpasninger, Miljøstyrelsen har foretaget, er tilfredsstillende og egnede til at sikre, at der er styr på procedurer og dokumentation.

Kammeradvokaten konkluderer derudover, at der ikke er grundlag for at mene, at der er sket en ukorrekt orientering af Folketinget om dispensationer ud over det, som fremgik af Rigsrevisionens beretning fra december 2019.

Derudover konkluderer Kammeradvokaten, at der ikke er grundlag for at mene, at Miljøstyrelsen har handlet på instruktion fra skiftende ministre eller fra departementet ved tildeling af dispensationer.

- Beskyttelsen af vores grundvand er helt centralt for regeringen og for mig som minister. Derfor tog jeg med det samme fat på at rydde op i forvaltningen i Miljøstyrelsen efter den alvorlige kritik fra Rigsrevisionen. Nu har Kammeradvokaten set på området med øjne udefra, og jeg er tilfreds med, at der er rettet op på fejl og mangler i forvaltningen. Men opgaven med at sikre tryghed om vores grundvand er langt fra slut her, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Forløb

Kammeradvokatens gennemgang blev sat i gang af miljøminister Lea Wermelin, efter Rigsrevisionen i december sidste år afgav beretning til Statsrevisorerne om sikring af grundvandet mod pesticider.

Beretningen konkluderede blandt andet, at Miljø- og Fødevareministeriets overvågning af grundvandet og forvaltning af dispensationer til sprøjtemidler har været kritisabel. Flere fejl og mangler i forvaltningen på området blev påpeget, blandt andet manglende procedurer og mangelfuld dokumentation.

- Udover at der selvfølgelig skal være helt styr på forvaltningen i Miljøstyrelsen, så har jeg også igangsat et internationalt gennemsyn af vores godkendelses- og kontrolsystem og en ekstra sikring, hvor alle dispensationer kvalitetstjekkes eksternt. Det er helt unikt, at vi i Danmark kan drikke vores vand fra vandhanen uden, at det skal renses først. Sådan skal det selvfølgelig også være i fremtiden, siger Lea Wermelin.

Kortlægning

Lea Wermelin iværksatte tre tiltag for at komme problemerne nævnt af Rigsrevisionen til livs. Et af tiltagene var en grundig gennemgang af, om Miljøstyrelsen har foretaget tilfredsstillende tilpasninger i forhold til at imødekomme Rigsrevisionens kritikpunkter af styrelsens forvaltnings- og administrationsgrundlag.

De to andre tiltag var et gennemsyn af overvågnings-, godkendelses- og kontrolsystemet for sprøjtemidler, der udføres af internationale eksperter, samt en midlertidig procedure med eksternt kvalitetstjek af Miljøstyrelsens vurderinger af dispensationsansøgninger.

Derudover har miljøministeren igangsat en kortlægning af udfordringer i forhold til det danske grundvand, som skal danne baggrund for en bedre sikring af grundvand og drikkevand fremadrettet.

mip

Læs også