Reserver din vårsæd nu

Til de planlagte vårsædsmarker, er der udsæd nok til rådighed, men der forventes at blive et stort træk på de bedste sorter. Anbefalingen fra Agri Nord lyder derfor, at man snarest reserverer den mængde, man forventer at skulle bruge.

- Når vårbygsorterne til 2020 skal udvælges, vil kendte sorter som RGT Planet, KWS Irina, Feedway, Flair, Laureate og Ellinor blandt andet være på markedet, siger planteavlskonsulent Jannie Rendbæk Sørensen, Agri Nord.

Der har i forsøgene 2019 ifølge konsulenten været pæne merudbytter for svampebekæmpelse i vårbyg.

- Den sort der har betalt mindst for svampebekæmpelse, og dermed også er den sundeste sort, er stadig Evergreen, men Ellinor og Feedway følger pænt med, siger hun.

Egne erfaringer tæller højt

- Vårbygsorterne ligger tæt rent udbyttemæssigt i landsforsøgene, hvilke gør, at egne erfaringer, på den jord man dyrker, tæller højt, samtidig med at sorternes øvrige egenskaber som eksempelvis nematoderesistens skal vurderes i forhold til forholdene. Der er dog større forskel på udbytterne i de lokale forsøg fra Klarup. Her falder Evergreen meget igennem, hvor Laureate og RGT Planet kommer ud med de højeste udbytter, siger den nordjyske planteavlskonsulent.

Vil man tage hensyn til sygdomsresistens og merudbytte for behandling af svampesygdomme inden ens sortsvalg, er det værd at bemærke, at langt hovedparten af nutidens vårbygsorter er resistente overfor meldug, mens de fleste til gengæld er modtagelige for bygrust. Skoldplet og bladplet optræder især ved pløjefri dyrkning, hvor forfrugten er vårbyg.

Overvej maltbyg

- Når der udvælges vårbyg sorter, er afsætningen en væsentlig faktor at undersøge. Når nu mange af de højest ydende sorter er maltegnede, vil de fleste tænke, at man jo lige så godt kan vælge en maltbygsort. I høst 2019 lå merprisen for maltbyg på cirka 20 kr., hvilket jo bestemt er værd at tage med, idet de øgede omkostninger til kvalitetskravene til maltbyg bliver dækket, siger Jannie Rendbæk Sørensen og minder om, at det endnu er for tidligt at sige noget om, præcist hvilke sorter der bliver udbudt til maltbygsorter.

- Men mon ikke både KWS Irina og RGT Planet igen bliver maltbygsorter i 2020, siger hun og henleder opmærksomheden på havre.

- Havre er en god forfrugt til vinterhvede og et godt alternativ til vårbyg, hvor man enten selv kan opfodre havren, eller eventuelt har mulighed for at afsætte det til konsum.

Nye sorter klarer sig udmærket

Nye sorter prøver ifølge planteavlskonsulenten at finde indpas mellem de gamle kendinger, og klarer sig udmærket.

- Sorterne Poseidon og Symphony viser stadig gode takter, og er også til rådighed på markedet. Dominik bliver ved med at være den eneste nematoderesistente sort, hvilket der bør fokuseres på i sædskifter med meget vårbyg og havre. Dette gør igen Dominik til den største havresort, trods det manglende udbytte, vurderer Jannie Rendbæk Sørensen.

Hun fastslår, at der normalt er for lidt danskproduceret såsæd af vårhvede, og at der skal bestilles i god tid, hvis man selv vil bestemme sort.

- Alternativt må man tage til takke med, hvad grovvareforretningerne nu har kunnet skaffe. Det kan betyde ukendte sorter, af importeret vare af dårligere kvalitet med hensyn til renhed, siger hun.

Hestebønner er gode som vekselafgrøde

Der meldes om meget varierende udbytter i hestebønner i 2019. Hestebønner udgør et godt alternativ til importeret soja. Udover at produktionen af hestebønner på lokal jord, vil erstatte sojaimporten, vil en fordel også være, at hestebønner er en kvælstoffikserende afgrøde, hvilket betyder at hestebønner optager kvælstof fra atmosfæren og efterlader derefter kvælstof i jorden til næste afgrøde.

Hestebønner er ifølge Jannie Rendbæk Sørensen en god vekselafgrøde/forfrugt. De er følsomme overfor tørke, så produktionen sætter krav til boniteten.

- Lynx og Vertiego er de to sorter der i 2019 kommer ud med de højeste udbytter, hvor i mod Tiffany kommer ud med den højeste proteinprocent, siger hun.

hl

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også