Vest- og sønderjyske landmænd skal på klimaskolebænken

En række vest- og sønderjyske landmænd skal nu en tur på klimaskolebænken. Det sker i Esbjerg den 6. maj, hvor landmændene skal blive klogere på, hvordan de kan sænke deres klimaaftryk.

Den 6. maj er der klima på skoleskemaet hos rådgivningsvirksomheden Sagro i Esbjerg. Her inviterer videncentret SEGES Innovation, Forenet Kredit, Nykredit de vest- og sønderjyske landmænd til en storstilet klimadag, hvor de kan blive klogere på klimadagsordenen og lære at sænke deres klimaaftryk med landbrugets nye klimaværktøj ESGreen Tool.

Mere end 20 vest- og sønderjyske landmænd har allerede tilmeldt sig klimadagen, der finder sted hos fra kl. 10-15. En af oplægsholderne er mælkeproducent Jesper Arnth fra Vittarpgård ved Varde, som på dagen fortæller om sin motivation for at arbejde med klima og bæredygtighed.

Landmand: Det handler om vores license to produce

- Der er mange grunde til at arbejde med klima og bæredygtighed i landbruget, men den væsentligste er efter min mening, at det skal være med til at fastholde vores ”license to produce” nu og i fremtiden. Hvis vi som landmænd ikke tager denne dagsorden til os, kan vi heller ikke forvente forbrugernes og politikernes accept fortsætter, siger Jesper Arnth.

Han ser frem til at møde sine landmandskolleger på klimadagen i Esbjerg, hvor han bl.a. vil fortælle om sin egen motivation for arbejdet med klima og bæredygtighed.

- Hvis man som landmand virkelig vil rykke på klima- og bæredygtighedsdagsordenen, så skal motivationen komme indefra. Du lykkes sjældent med noget, hvis det eneste, der driver dig, er krav og regler. Derfor synes jeg, at man bør komme til klimadag, så man kan dygtiggøre sig inden for denne dagsorden, og så skal den personlige motivation nok følge med, siger Jesper Arnth.

Et mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug

Også fra Forenet Kredits side er der store forventninger til klimadagen og det nye klimaværktøj ESGreen Tool, der blev lanceret til danske landmænd i marts.

- I Forenet Kredit har vi valgt at medfinansiere ESGreen Tool og det tilhørende uddannelsesforløb, så alle landmænd i Danmark kan få mulighed for at arbejde databaseret og systematisk med en grøn omstilling af den enkelte bedrift. Vi tror på, at det vil føre til et både mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug, og bidrage til Danmarks mål om at reducere udledningen af CO2. Og vi håber, at landmændene taget godt imod det nye tilbud, siger vicedirektør Karsten Beltoft fra Forenet Kredit.

Blandt de øvrige oplægsholdere på klimadagen i Esbjerg er bl.a. landbrugsdirektør Poul Erik Jørgensen fra Nykredit, forretningschef Margit Skovbjerg Berner fra Seges Innovation og afdelingsleder Lisbeth Tønning fra Sagro. Bag den vest- og sønderjyske klimadag og klimaværktøjet ESGreen Tool står Seges Innovation, Forenet Kredit og Nykredit.

Læs også