bannerPos

Din lokale arrangements kalender

Online årsmøde i Avlerforeningen af Danske Spiseløg

Dato(er): 25-01-2021


Kursus i FarmTracking - webinar

Dato(er): 26-01-2021 - 27-01-2021


Planteavlskonference 2021

Dato(er): 27-01-2021


Åbent hus på Gråsten Landbrugskole

Dato(er): 30-01-2021


Planteforum 2021: Webinar

Dato(er): 02-02-2021 - 04-02-2021


Håndtering af farligt gods - få et ADR. kap. 1.3 uddannelsesbevis

Dato(er): 02-02-2021


Planteforum gødskning og præcisionsjordbrug

Dato(er): 04-02-2021


Vinterfaglige møder 2021

Dato(er): 05-02-2021


EuroTier & EnergyDecentral 2021

Dato(er): 09-02-2021 - 12-02-2021


Vinterfaglige møder 2021, II

Dato(er): 12-02-2021


Opfølgningskursus til sprøjtecertifikat

Dato(er): 23-02-2021


Fyraftensmøde om BNBO

Dato(er): 09-03-2021


Tværfaglige BNBO-team vil holde indlæg

Dato(er): 09-03-2021