Besøg på malkekvægbesætning

Kvægbrugsudvalget i Djursland Landboforening og SydØstdjurs LandboUngdom inviterer til bedriftsbesøg hos Jacob Thomsen i Kni ved Ørum Djurs torsdag den 6. juni klokken 19.30.

Jacob Thomsen driver et landbrug med cirka 240 jersey-køer og 125 hektar i markplanen, hvor der dyrkes græs, helsæd og majs.

Jacob Thomsen etablerede sig på gården i 2010, og han har for nyligt taget en ny malkestald i brug, efter at en voldsom brand ødelagde den gamle for et par år siden.

Kvægbrugskonsulent Anders Møller vil fortælle om malkebedriften, hvorefter vi skal se lidt på grovfodermarkerne omkring gården, og her vil planteavlskonsulenterne Henrik Østergaard Nielsen, Kristian Brøsted Pedersen og Christina Siegumfeldt fortælle om aktuelle ting i majs- og græsmarkerne, fortæller arrangørerne.

Der sluttes af med pølser, øl, vand samt kaffe og kage.

 

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også