Velkomsttale - med politisk indhold

Når formanden for Roskilde Dyrskue, Povl Fritzner, holder velkomsttale, vil han blandt andet slå et slag for et kulturbærende fællesskab i det danske samfund.

Povl Fritzner er klar til at tage på dyrskue i Roskilde. Foto: Henrik Sieben

Formanden for Roskilde Dyrskue, Povl Fritzner, er også formand for Østlige Øers Landboforeninger, der i dag står som ejer af Nordeuropas bedst besøgte skue, der hver år samler omkring 90.000 besøgende.
Vanen tro holder formanden en velkomsttale i forbindelse med åbningen af det tre dage store arrangement. Det sker fredag klokken 11.30 fra hovedtribunen i den store ring, Ring 1.
Her vil Povl Fritzner – ligesom de tidligere år – benytte muligheden for at runde et par politiske emner, nu hvor en række politikere, honoratiores, publikum med flere er samlet til den smukke ceremoni med mange dyr i ringen, flaghejsning og afsyngning af Der er et yndigt land.
- Det gør jeg, fordi det er spændende at sætte nogle tanker i gang hos andre. Jeg siger ikke, jeg har ret i det, jeg siger, men jeg vil gerne bruge det som debatoplæg og som noget, dyrskuets mange gæster efterfølgende kan debattere med hinanden.

Grøfterne graves dybere

Om indholdet i årets tale siger Povl Fritzner til LandbrugØst: - Danmark er for mig at se kendt for at være et kulturbærende samfund, hvor det er vigtigt for såvel land- som bybefolkning, at man bekender sig til hinanden på de kulturbærende områder.
- Jeg synes i den forbindelse også, det er vigtigt, om man formår at bygge bro mellem befolkningsgrupper, uanset hvor i landet vi bor, lyder det fra dyrskueformanden, som tilføjer:
- De sidste ti år er det blevet sådan, at det er enkeltindividers holdninger, der vinder debatten, og hvor man ikke skeler til saglighed og faglighed. 
- Hvis en professor, grønne organisationer eller andet godtfolk udtaler sig, om det er om asbest eller kvælstof, om det er korrekt eller ikke, så får de lov at sætte dagsordenen. Og hvis man så ikke bekender sig til fakta, sker der det, at man får gravet grøfterne dybere og det hele bliver til en kamp mellem »dem« og »os«. Det vil jeg gerne advare mod i min tale i år.

Følelser står i vejen

Videre mener Povl Fritzner, at konkurrenceevnen hos producenter og virksomheder i Danmark udhules, ligesom han finder, at næste generation vil opleve en langt større teknologisk udvikling, end hans egen generation har oplevet.
- Den nye teknologi vil løbe langt foran følelser og holdninger, og der mener jeg, at det bliver en stor opgave for landbruget og dets organisationer, at forklare politikere og befolkningen, at følelser og holdninger ikke må stå i vejen i forhold til et bedre og stærkere miljø.
- Vi kan få et stærkt teknologisk landbrug, men også et stærkt miljøbillede, hvis vi udnytter ny viden, men hvor der lægges mange sten i vejen. Jeg er også bange for, at politikerne ikke tager tiden til at sætte sig ind i tingene, og det er med risiko for, at de så rives med af følelser, holdninger og af den eller de professorer, der sætter dagsordenen, nogle gange uden skelen til fakta og virkelighed.
Som eksempel nævner Povl Fritzner hele kvælstofdebatten/rensningsanlæg/overløb, som det er svært fagligt at forklare toppolitikere. Indtil videre har landbruget fået skylden, når noget er gået galt, mener han. 
- Det sker i en tid, hvor det enkelte individ vil mere og mere selv, samtidig med at vi indirekte står og råber på staten, der har overtaget styringen mere og mere. Jeg mener, at det enkelte individ lader sig styre mere, end da vi havde en kulturbærende fælles holdning. Derfor ønsker jeg, at vi igen kommer tilbage til det kulturbærende samfund.

Dyrskuets talent skal udnyttes
Roskilde Dyrskue har talent, og det skal også udnyttes i 2018. 
Det er udmeldingen fra dyrskueformand Povl Fritzner, der ser frem til tre dages folkefest i domkirkebyen.
- Alt skal optimeres, for det er vigtigt, at vi har tilfredse firma-, maskin- og dyreudstillere, og det er også vigtigt, at vi har tilfredse gæster. Derfor glæder det mig også, at sekretariatet arbejder optimalt, og der er optimisme at spore.
- Det er vigtigt, at alt fungerer optimalt i de tre dyrskue-
dage. Vi skal servicere i top, så vores gæster husker Roskilde Dyrskue som stedet, hvor man har talent for at vise, hvad landbruget reelt arbejder med. 
- Samtidig skal skuet være stedet, hvor land og by får en god fornemmelse for   hinanden. Vi fra landbrugets side iværksætter og organiserer, og får alt til at fungere.

Læs også