Gør klar til grundvandskamp

I resten af oktober måned afholder Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse en række møder for at forberede landmænd på sager, hvor jorde er en del af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Det er at underkende et i forvejen meget stringent kontrolsystem, hvis kommuner pålægger en landmænd sprøjteforbud.

Det er holdningen hos Foreningen for Bæredygtig Grunvandsbeskyttelse, som i oktober afholder en række møder landet over.

Møderne skal være med til samle endnu flere kræfter til foreningens stævning mod staten for at uddelegere håndteringen af drikkevandsfølsomme områder til kommunerne – en praksis, man ikke mener er lovlig – forklarer formand Ulrik Lunden, Asaa.

Han tilføjer, at møderne også skal ruste landmændene til at tage stilling til, hvordan de vil reagere, hvis deres område bliver udlagt som en del af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse.

- Der er folk, som får en strik om halsen, når kommunen braser ind ad døren med forslag og en såkaldt »frivillig aftale«. Vi vil gerne være med til at ruste landmændene, så de kender de juridiske spilleregler. Derfor kan jeg kun opfordre folk til at møde op til mødet, fortæller Ulrik Lunden.

- Om man så vælger at indgå en frivillig aftale, er op til den enkelte. Men det er vigtigt at kende vilkårene.

Skal gøre landmænd klogere

På møderne vil advokat Hans Sønderby Christensen, Sønderby Legal, gøre deltagerne klogere på, hvad de kan gøre, hvis deres jorde bliver en del af de pågældende sager.

Regionale møder

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse holder fire regionale møde.

  • 8. oktober i Tylstrup, Nordjylland
  • 10. oktober i Agerskov, Sønderjylland
  • 29. oktober i Vordingborg, Sjælland
  • 31. oktober i Vissenbjerg, Fyn

Ifølge Ulrik Lunden handler disse om meget mere end grundvandsbeskyttelse.

- Det handler om retten til at bruge vidensbaseret kemi i dansk landbrug. Det er ikke en sag, vi kan vinde i en feelgood-debat på følelser, men juridisk har vi en god sag, siger formanden, der siden oprettelsen af foreningen tidligere på året har mærket stor opbakning og tilgang af mere end 100 medlemmer.

Områder er udpeget

Miljøstyrelsen har udpeget områder, hvor man vurderer, at det er nødvendigt med en ekstra indsats for at beskytte drikkevandet. Når et område er kortlagt, bliver det overdraget til den berørte kommune, der skal udarbejde en indsatsplan for det kortlagte område.

I januar 2019 blev der vedtaget en tillægsaftale, der blandt andet pålægger kommunerne at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder, BNBO’er, inden udgangen af 2022 for at vurdere behovet for yderligere indsats for at reducere forureningsrisikoen fra pesticider.

Ifølge Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse er cirka 40 procent af Danmarks landbrugsareal udlagt som drikkevandsfølsomme områder.

hka

Læs også