Græs og majs vises frem på Gelstedgaard

Velas og DLG’s traditionelle fynske grovfodermøde er i år flyttet vestpå. Det foregår 3. september i Gelsted.

ARRANGMENT Torsdag formiddag den 3. september bliver der rig lejlighed for de fynske kvægbrugere at studere, hvilke græsblandinger og majssorter, som klarer sig bedste under de lokale himmelstrøg.

Her afvikler Velas, DLG Fyn og Kvægrådgivning Danmark i samarbejde »Grovvaremøde 2020« hos mælkeproducent Jakob Eriksen, Gelstedgaard i Gelsted, der som noget nyt har lagt arealer til for demonstrationsarealer med græs og sortsforsøg i majs. Tidligere har lignende arrangementer foregået på Gl. Krogaard i Såderup på Østfyn.

Nyt er også, at der er etableret græsparceller på 8x40 meter, hvor deltagerne vil kunne sammenligne fem forskellige græsmarksblandinger, alle fra DLF Seeds og udlagt i foråret i renbestand.

 28 majssorter

Demonstrationsmarken med majs tæller ikke mindre end 28 forskellige sorter, alle udvalgt med potentiale til de fynske forhold.

- Der er også et par nyheder med i rækkerne, ligesom vi viser en helt ekstrem tidlig sort, fortæller grovfoderkonsulent hos Velas, Anders Christiansen.

En spændende del af fremvisningen er majsrækkerne, som vises uden eller med bejdsning med såvel Korit som Force.

- Efter Mesurol, som blev forbudt sidste år, har vi i denne sæson haft disse to midler mod fugleskader efter såningen, forklarer konsulenten med forventning om, at de også vil være til rådighed næste år.

Jakob Eriksen kan supplere med egne erfaringer fra Gelstedgaards 85 hektar majs:

- Hos os har Korit virket. Det fik vi ikke mindst bevis for, da vi såede nærmest rundt om en råge-koloni.

Godt grovfoder

Den 44-årige mælkeproducent er godt tilfreds med udsigten til årets grovfoderhøst til sine 300 jerseykøer i stalden, selv om det ved avisens besøg er blevet tørt efter de to ugers sommerhede i begyndelsen af august.

- Generelt har de første tre græsslæt givet rigtig godt, men naturligvis mangler de fynske majsmarkerne vand nu, tilføjer produktchef for kvæg hos DLG, Ulrich Christiansen.

- Men selv om majsen manglede varme i maj og juni, så står afgrøden generelt pænt. Der er fine kolber efter en god bestøvning, siger grovfoderkonsulent Anders Christiansen og tilføjer, at alt tyder på en normalhøst fra midten af september.

Han forventer derfor, at majshøsten ikke er gået i gang, når grovfodermødet afholdes 3. september.

- Trods den våde oktober sidste år, er der ikke særligt mange kvægbrugere, som har sået de tidlige majssorter. Det hænger måske også sammen med, at der sidste år var en stor grovfoderhøst, og derfor er der gode beholdninger ude i bedrifterne, siger Velas-konsulenten.

Gelstedgaard

Adresse: Gelstedvej 47, Gelsted

Ejer: Jakob Eriksen (44), købte ejendommen af sin far, Niels Eriksen, for to år siden

Mælkeproduktion: 300 jersey årskøer

Markdrift: 400 hektar, heraf 85 hektar majs, og 30 hektar græs

Ansatte: Tre medarbejdere, en skoledreng, samt ejeren og hans far

Vigtigt med tilmelding

For at kunne deltage i »Grovfodermøde 2020« i Gelsted torsdag den 3. september er det påkrævet, at alle tilmelder sig senest den 27. august til Velas eller DLG. Det skyldes corona-situationen, hvor forsamlingsforbuddet i skrivende stund er 100 personer.

- Mødet bliver naturligvis afvikles efter de til den tid gældende retningslinjer. Derfor bliver deltagerne opdelt i hold gennem hele programmet. Også ved den efterfølgende sandwich og forfriskning, understreger produktchef Ulrich Christiansen, DLG Fyn.

Programmet indledes klokken 10, og holdene får præsenteret sortsforsøgene i majs af Martin Mikkelsen, Seges, Jens Bagge fra Sejet samt Anders Christiansen, Velas. Græsmarkarealet med fem blandinger fremvises af Gurli Klitgaard, DLF, Steffen Lundsgaard, DLG, samt Hans Erik Larsen, Velas.

Desuden vil der være en aktuel information fra bygningskontoret hos Velas, og fra detaildirektør Lars Thorø, DLG Fyn, om korn- og råvaremarkedet.

eh

Læs også