Store forskelle i sagsbehandlingstider for markvanding

Mens man lynhurtigt kan få dispensation til ekstra markvanding i visse kommuner i det midtjyske, kan der gå lang tid i andre. Sagsbehandler opfordrer til politisk hjælp i tørken.

De tørkeramte landskaber giver som bekendt store problemer i denne sommer. Afbrændingsforbud, dårlig høst og mange andre ting har stjålet overskrifterne, og det er i det hele taget ikke nemt at drive landbrug.
Nogle landmænd har en tilladelse til at vande deres marker via egne vandboringer, men på grund af den nu snart tre måneder lange tørke har det vist sig, at flere har svært ved at få vandingstilladelsen, der typisk er på 1000 kubikmeter pr. hektar, til at slå til. 
Den gode nyhed er, at kommuner er klar til at give dispensation til at skrue lidt op for vandingsanlægget og vande op mod 1500 kubikmeter pr. hektar, men der er stor forskel på, hvor hurtigt en tilladelse kan komme i hus. For i visse kommuner er man så ferieramte, at ansøgningerne om dispensation hober sig op. 

Stort ansøgningspres i Vejle

Et af de steder, man mærker til det, er i Vejle. Her fortæller biolog og sagsbehandler på området, Susanne Christiansen, at sagsbehandlingstiden lige nu er på 12 dage, vel at mærke i sager, der set udefra er lige til at gå til. 
- Vi har mærket meget til det. Vi har nok allerede behandlet mere end 20 ansøgninger i den her sæson, og vi har nok 30 ansøgninger mere liggende. Og vi får nye ind hver dag, siger biolog Susanne Christiansen fra Vejle kommune.
- Det kræver jo en individuel sagsbehandling hver gang. Vi har et program, som vi bruger, hvor vi kan gå ind og justere på den enkelte boring til det, der er søgt om, og så kan man se, om der er nogle vandløb, eller anden våd natur, der bliver påvirket af, at der er ekstra tryk på. Bagefter får vi en udtalelse fra vores naturafdeling og vores vandløsbsafdeling, før vi kan give en tilladelse, siger hun.
Men med høsten godt i gang mange steder, problematiserer det tingene yderligere. For man skal også tage højde for, at der er en klagefrist på fire uger i sagsbehandlingen. Og det har ifølge biologen ført til, at nogle landmænd har overskredet de grænser, der måtte være for deres markvandingstilladelser. 
- Det er jo også lidt absurd, fordi før folk har fået deres tilladelser, og klagefristen er ovre, så er ballet jo sikkert forbi (i forhold til høst, red.), og andre har allerede overskredet deres tilladelser, så det er jo på eget ansvar, hvis man bliver ved med at indvinde mere vand, end man som udgangspunkt har tilladelse til, tilføjer Susanne Christiansen.

To dage i Ringkøbing

Noget stærkere går det i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor sagsbehandlingen foregår på samme måde. Her har man også modtaget en række ansøgninger om dispensation, hvilket man giver ud fra en fast praksis.
- Det er sådan, at det fra nogle år siden blev besluttet politisk, at vi giver tilladelse til 1200 kubikmeter pr. hektar. Og i særligt tørre år kan der så gives op mod 1500 kubikmeter pr. hektar, siger Rasmus Ejbye-Ernst, der er biolog hos Ringkøbing-Skjern kommune. 
Her har han både landbrugets vandingsbehov for øje, samtidig med at der er fokus på, at der ikke bliver brugt for meget grundvand. 
- Vi er nødt til at lave nogle beregninger, for det er klart, at hvis alle stikker snablen ned i grundvandet og suger på samme tid, så kan grundvandsspejlet falde, og det vil have betydning for den natur, der er afhængig af, at der er noget vand til planter, siger han.

Hurtig sagsbehandling

Han fortæller, at der som i Vejle gives dispensationer i forhold til beregninger af de landsskabsmæssige påvirkninger, inden der gives tilladelse til ekstra vandinger. Og der er typisk ikke så lang tid fra ansøgning til afgørelse. 
- Typisk har det taget 1-2 dage fra ansøgning til tilladelse. Jeg har ikke tal på, hvor mange, der har søgt om dispensation, men jeg vil skyde på, at vi har fået en 20-30 stykker den sidste måned.
 

Læs også